Fractie Volt Overijssel is van start!

Na de Tweede Kamer en de gemeententen, klinkt het Volt geluid nu ook door binnen de
provincies. Maryse is aan de slag als Statenlid, hoe gaat dat?

7 sep. 2023

Na de Tweede Kamer en de gemeententen, klinkt het Volt geluid nu ook door binnen de
provincies. Afgelopen voorjaar veroverde Volt van een zetel binnen de Provinciale Staten van
Overijssel. In de maanden die volgden is hard gewerkt om een sterke fractie op poten te zetten
en de politieke mores binnen de provincie te leren kennen. Graag vertellen we jullie over de
belangrijkste stappen die we de afgelopen tijd als fractie hebben gezet en de ervaringen die we
tot nu toe hebben opgedaan.

Direct na de verkiezingen is Maryse als Statenlid op zoek gegaan naar aanvullingen op de
eenvrouwsfractie. Vanwege de hoge werkdruk mogen binnen Overijssel partijen met 1 zetel
gebruik maken van 2 burgerstatenleden, die de fractie in commissievergaderingen kunnen
vertegenwoordigen. Deze moeten als kandidaat op de kieslijst hebben gestaan. Berend Termeer
en Imre Grevers zijn bereid gevonden om de komende vier jaar samen met Maryse nieuwe
energie te brengen in de Overijsselse politiek. Vanaf 1 oktober wordt de fractie
gecomplementeerd met Jasmijn Schievink die aan de slag gaat fractiemedewerker. Een mooie
mijlpaal zo vlak aan de start van het nieuwe politieke jaar!

Het is een wonderlijke wereld die provincie politiek. Iedere Statenvergadering wordt vergezeld
door tal van moties, die vaak weinig kansrijk of concreet zijn. “Ik motie, dus ik besta” lijkt daarbij
het credo. Als Volt zijn we wars van politiek voor de buhne en daarom stemmen we bewust
tegen dit soort moties. Dat is niet altijd makkelijk, maar als Volt willen onze stem zo in te zetten
dat we vanuit de inhoud echt een verschil kunnen maken voor de bewoners van Overijssel. De
afgelopen maanden hebben we dan ook vooral gebruikt om de inhoud van de verschillende
beleidsgebieden (zoals duurzame energie, landbouw, natuur, wonen etc.) beter te leren kennen
en zoeken we een eigen manier om onze stem duidelijk te laten horen. Deze zomer werken we
aan een jaarplan waarin zal komen te staan met welke onderwerpen en voorstellen we komen
jaar aan de slag gaan.

Sinds juli is een coalitieakkoord gesloten tussen BBB, SGP, VVD, PvdA en GroenLinks “Schouder
aan Schouder”. Een algemeen akkoord op hoofdlijnen, waarin door de coalitiepartijen nog weinig
concrete keuzes worden gemaakt. Wel biedt het akkoord veel ruimte voor voorstellen vanuit de
oppositie. Wij zullen als Volt fractie hier de komende maanden op gaan inzetten en kunnen jullie
ideeën daar goed bij gebruiken! Jullie horen van ons!

Fractie Volt Overijssel
Maryse, Imre & Berend