Overzicht standpunten

Volt voor het klimaat
De provincie Overijssel heeft de belangrijke taak om met burgers, boeren, industrie en klimaatorganisaties om tafel te gaan zitten over een toekomstplan zodat wij de aarde niet uitputten, maar verrijken. Klimaatneutraal in 2040 betekent vandaag nog versnellen.
Volt voor leefbaarheid
Overijssel kent veel landelijk gebied. Deze houden wij graag rustig, leefbaar en goed bereikbaar. Ook ziet Volt graag Overijssel nóg groener worden dan het al is. Dit betekent grotere natuurgebieden en meer groen in de stedelijke gebieden.
Volt voor ondernemen
Een duurzame economie is de motor van een sterke samenleving. Volt zet in op innovatieve startups en high tech industrie. Door Europese samenwerking stimuleren wij de economie en pakken wij gedeelde knelpunten zoals werkgelegenheid en infrastructuur aan.
Volt voor sociaal
Kunst, cultuur, welzijn, gezondheid en sport zijn essentiële onderdelen van het leven. Ze zorgen voor verbinding tussen verschillende groepen mensen en hebben een positieve invloed op onze ontwikkeling. Volt wil dat de overheid beschermt wat waardevol, maar niet direct winstgevend, is.
Volt voor bereikbaarheid
Volt wil een beter en goedkoper openbaar vervoer. Ook over grenzen heen, zodat wij makkelijker naar Duitsland kunnen reizen.
Volt voor democratie
De inspraak van burgers is een essentieel onderdeel van een goed werkende democratie. De provincie is de plek om inspraak van burgers structureel te organiseren. Volt wil dat burgers vanaf het begin actief mee kunnen doen aan de besluitvorming, bijvoorbeeld via burgerberaden.
  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.