Imre Gevers

Contact Imre

Focus op gezonde relatie tussen stad en platteland, toekomstbestendige ruimtelijke ordening, goede digitale omgeving
Verdiept zich in ruimte en water

“In mijn werk ervaar ik dagelijks het wantrouwen van bewoners richting de overheid. Mensen hebben het gevoel niet gezien of gehoord te worden door een politiek die teveel met zichzelf bezig is door de focus op media-aandacht, de eigen achterban en de waan van de dag. Tegelijkertijd legt de strijd om de openbare ruimte de spanningen in de Overijsselse samenleving bloot. Je kent de uitdagingen wel: woningnood, klimaatverandering, een landbouwtransitie, een energietransitie en een afnemende biodiversiteit. 

Ik heb de overtuiging dat de verbindende politiek waar Volt voor staat, nodig is binnen de Provinciale Staten. Geen politiek vanuit opportunisme of gevestigde belangen, maar een fris, optimistisch geluid over de kansen die samenwerking met bewoners, ondernemers en grensregio’s te bieden heeft. Alleen zo herstellen we het vertrouwen in de politiek en werken we samen aan een toekomstbestendig Overijssel.

Nieuws over Imre Gevers