Stemmen tegen huisjes op het Rutbeek

Op 10 juni is er in het Stadhuis in Enschede een spreekwoordelijke bom ontploft over de toekomst van het Rutbeek. Waar iedereen dacht dat we een lang traject van een referendum in gingen, kwam er tijdens de vergadering ineens een motie om het hele referendum af te blazen.

18 jun. 2024
Rutbeek Enschede, van referendum naar raadsbesluit

Op 10 juni stond de bestemmingsplanwijziging voor het Rutbeek op de agenda van de Raadsvergadering. Waar er nu 290 lodges zijn toegestaan, was het voorstel om dit te wijzigen naar 250 grotere lodges. Maar eerst zouden we het aangevraagde referendum rondom dit voorstel bespreken. En hoewel wij tegen een recreatiepark op het Rutbeek zijn, vinden wij een referendum altijd een erg slecht idee. We zien dat een referendum geen goed instrument is van politieke participatie, maar een mediashow die uiteindelijk georganiseerde teleurstelling oplevert. Want zelfs als in het referendum tegen het voorstel werd gestemd, dan was het nog niet duidelijk dat het recreatiepark zou worden tegengehouden. Op dat moment zouden er dus heel veel Enschedeërs gestemd hebben met het idee om het recreatiepark tegen te houden, waarna er vervolgens mogelijk alsnog een recreatiepark zou komen. Dat is niet goed voor het vertrouwen in de politiek, en daarom hebben we tegen dit referendum gestemd. Dit was de eerste keer dat er gedoe was rondom het referendum in Enschede, maar wij vermoeden dat dit zeker niet de laatste keer zal zijn.

Uiteindelijk was een meerderheid van de raad, waaronder wij dus, tegen het referendum. Daardoor werd ook direct de wijziging van het bestemmingsplan besproken. Hier hebben wij uiteindelijk tegen gestemd. Wij hadden de hoop dat een meerderheid tegen zou zijn, waarna we via een motie ook het oude bestemmingsplan zouden kunnen aanpassen. Dit zodat er helemaal geen recreatiepark zou worden toegestaan. Helaas waren de BBE, VVD, PvdA en CU het hier niet mee eens en stemden zij de wijziging in.

Wij hebben niet de illusie dat een referendum iets in deze uitkomst had gewijzigd. Een meerderheid van de raad zou hoe dan ook voor het raadsvoorstel hebben gestemd. Met een referendum zouden we de indieners met een hoop moeite hebben opgezadeld, om vervolgens nog steeds geen effect te hebben op de besluitvorming. We vinden het ook erg jammer dat er nu uiteindelijk gekozen is voor deze wijziging en voor het recreatiepark op het Rutbeek.

Volgende week ontvangen we de zomernota, wat de inhoudelijke basis is voor de begroting van de komende jaren. De komende maand gaan we druk bezig om die door te ploeteren! En we zien jullie natuurlijk graag allemaal bij Border Ball!