Een visie? “Daar hebben we het straks wel over!”

Een visie? “Daar hebben we het straks wel over!” Wanneer we een visie gaan ontwikkelen, en met wie, en hoe? “Daar hebben we het straks wel over!” Het verbeteren van de bereikbaarheid op het platteland? “Daar hebben we het straks wel over!”

15 mei 2024

 Toen een jaar geleden het coalitieakkoord werd opgesteld en erop werd gewezen dat visie en daadkracht hierin leken te ontbreken, stelden de coalitiepartijen ons gerust met de woorden “Daar hebben we het straks wel over”. Het open karakter van het akkoord zou ervoor zorgen dat we in de Provinciale Staten het échte gesprek zouden kunnen voeren en op die manier met élkaar een visie zouden kunnen ontwikkelen. Dit was voor ons een hoopvolle toekomstschets: een nieuwe vorm van politiek waarin we praten over de inhoud en we samen zoeken naar oplossingen. Echter, nu - ruim een jaar later -  wordt de vraag wanneer we eindelijk over deze visie gaan praten, en met wie, en hoe, nog steeds beantwoord met de woorden: “Daar hebben we het straks wel over”. Maar deze ‘straks’ is voor ons al lang en breed verstreken: laten we dan ook niet straks starten met het bouwen aan een toekomstvisie voor Overijssel, maar laten we daar gewoon vandaag mee beginnen!

 Een van de thema’s waar wij ons voor inzetten is de bereikbaarheid in Overijssel. De bussen met normale dienstregeling op het platteland verdwijnen langzamerhand en worden ingeruild voor bussen op aanvraag – het zogenoemde ‘vervoer op maat’ (een term die hoopvol klinkt, maar waarmee je in feite blij wordt gemaakt met een dooie bus). Als Volt zouden we dan ook graag in de Provinciale Staten het gesprek aangaan om als Statenleden gezamenlijk een visie te ontwikkelen over hoe we de bereikbaarheid van voorzieningen op het platteland kunnen verbeteren.

 Als Volt vinden we het belangrijk om in de Provinciale Staten met elkaar het gesprek te voeren om zo als provincie een visie te ontwikkelen waarmee we Overijssel vooruit kunnen helpen, bijvoorbeeld door met elkaar te spreken over de toekomst van het platteland. Daarom blijven we aankaarten hoe belangrijk het is om met elkaar het echte gesprek te voeren en samen te zoeken naar oplossingen. Bovendien dienen we waar nodig amendementen in om beslissingen te nemen. Op deze manier blijven wij ons inzetten voor een mooier en bereikbaarder Overijssel!

Jasmijn Schievink
Fractieondersteuner Volt Overijssel