Nieuwsbrief januari 2024 Statenfractie Volt Groningen

Spoeddebat over ontsteken waakvlam in Groningenveld, cultuur in Groningen, vacatures.

6 feb. 2024
Provinciehuis Groningen

Beste lezer, 

Wat leuk dat jij op de hoogte wilt blijven van onze activiteiten in de Provinciale Staten! We doen hard ons best om jouw stem in de Staten te laten horen, en om je hierin mee te nemen krijg je de nieuwsbrief van de fractie. Er is veel gebeurd de afgelopen tijd.

In deze nieuwsbrief: 

  • Spoeddebat aangevraagd over ontsteken waakvlam in Groningenveld

  • Cultuur in Groningen: Een pleidooi voor verdieping en samenwerking

  • Vacatures

Spoeddebat aangevraagd over ontsteken waakvlam in Groningenveld

Recentelijk heeft het ontsteken van de waakvlam in het Groningenveld geleid tot toenemende bezorgdheid en politieke actie. Verschillende politieke partijen, waaronder de Partij voor het Noorden, SP, BBB, CDA, GroenLinks, PvdA en Volt hebben een spoeddebat aangevraagd naar aanleiding van deze gebeurtenis. Het doel is om de kwestie grondig te bespreken en passende maatregelen te overwegen.

Lees hier een artikel van RTV Noord over het ontsteken van de waakvlam

Tijdens het spoeddebat, gehouden op woensdag 10 jan, werd een motie met overweldigende steun aangenomen. Met 33 stemmen vóór en slechts 6 tegen, benadrukt deze motie de ernst van de situatie en de brede bezorgdheid onder de politieke vertegenwoordigers. Lees hier de motie

Laura Reinink, mede-aanvrager van het spoeddebat namens Volt, heeft flink van zich laten horen in dit debat. Ze maakt zich serieus zorgen over het besluit om de gaskraan weer open te draaien. Laura heeft benadrukt dat er niet genoeg transparantie en duidelijke communicatie is geweest over de criteria voor het ontsteken van de waakvlam. Ze hamert erop dat het essentieel is dat de inwoners van Groningen heldere en begrijpelijke informatie ontvangen, zodat ze op de hoogte kunnen blijven van mogelijke risico's.

Het spoeddebat en de daaropvolgende motie illustreren de dringende behoefte aan een zorgvuldige afweging van de veiligheids- en milieueffecten van het ontsteken van de waakvlam in het Groningenveld. Als gemeenschap is het onze verantwoordelijkheid om de veiligheid en het welzijn van alle betrokkenen te waarborgen.

Lees hier ook het interview van Laura in het Dagblad van het Noorden

Cultuur in Groningen: Een pleidooi voor verdieping en samenwerking

Tijdens de Statencommissie van 24 januari hebben wij het onderzoek van het NRK over ons provinciaal cultuurbeleid behandeld. Toch voelen we ons teleurgesteld door de afbakening van het onderzoek. Het rapport benadrukt niet voldoende wat Groningen uniek maakt en hoe we dat beter kunnen laten zien. Cultuur is essentieel om een regio op de kaart te zetten, maar erfgoed wordt bijvoorbeeld niet behandeld. Verdwenen erfgoed is immers niet meer terug te halen. Erfgoed dat zo kenmerkend is voor ons landschap. Het belang hiervan is zo actueel; dat konden we in het DvhN een oproep lezen om de Groningse ziel beter te beschermen.

Bovendien roepen er nog veel vragen, zoals de staat van cultuureducatie op basisscholen en de verbinding tussen cultuurbeleid en economische waarde. Het lijkt ons cruciaal om hier meer in te investeren, gezien de bijdrage van cultuur aan de leefbaarheid en economische groei op lange termijn.

Ook hadden we graag gezien hoe internationale samenwerking in Groningen op het gebied van cultuur kan plaatsvinden, bijvoorbeeld door meer samenwerking met musea over de grens. We hopen dat dit in een vervolgonderzoek aan bod komt. Daarnaast hebben we enkele vragen aan het college, met betrekking tot de verdeling van subsidie aan de cultuursector, het herzien van het cultuurplan voor 2025-2028, en de effectiviteit van de Kunst Raad. Volt benadrukt opnieuw dat de cultuursector meer steun kan gebruiken, omdat zonder cultuur geen provincie is. We kijken uit naar verdere discussie en actie om de culturele sector in Groningen te versterken.

We bespreken dit verder in de Statenvergadering - 7 februari.

Aankomende vergaderingen

Vacatures