Strategiesessie Nijegea

Op zaterdag 19 november kwamen Volters vanuit Groningen, Fryslân en Drenthe bij elkaar in het dorpshuis Op ‘e Jister in Nijegea. Niet om te praten over de politieke agenda van Volt, maar juist over de organisatorische uitvoeringsstrategie van Volt Nederland als politieke partij en als beweging.

9 dec. 2022
Volt vlag met de lucht als achtergrond

De sessie werd ondersteund door Diederik van de Velde, projectleider community organising bij Volt Nederland, en geleid door mede-Volters Denise Filippo en Ivo Matser. In opdracht van Emmy Mol van het bestuur van Volt Nederland vinden er door het land verschillende van deze sessies plaats.

Het was een heel succesvolle dag met levendige discussies, zowel plenair als in groepssessies. Dit heeft veel materiaal opgeleverd op basis waarvan Volt Nederland een optimaliseringsslag kan maken ten aanzien van de organisatorische uitvoering.

En deze bijeenkomst was ook een goede gelegenheid om de leden van Groningen, Fryslân en Drenthe bij elkaar te brengen. Een mooie basis om in de toekomst nog verder met elkaar samen te werken.

Allereerst hebben we natuurlijk de waarden van Volt nog eens onder de loep genomen:

Waarden

Visie

Politieke waarden

- Radicaal positief
- Integer
- Ambitieus
- Eigenaarschap
- Eén Volt

Volt brengt nieuwe politiek
die over grenzen heen kijkt
om samen humane, sociale,
duurzame en
technologische vooruitgang
te realiseren in Europa.

- Europees
- Duurzaam
- Gedurfd
- Oplossingsgericht
- Vernieuwend

In onze beschouwing kwamen aanvullend nog waarden naar voren als ‘sociale cohesie’ en ‘zoeken naar gezamenlijkheid’.

Vervolgens hebben we uitgebreid gediscussieerd over hoe we een nog meer actief en divers ledenbestand kunnen laten ontstaan in onze partij. En ook over wat dat betekent voor de interne communicatie. We onderkennen dat de diversiteit van onze leden aandacht behoeft. De partij is gegroeid door inzet van vooral intelligente jongeren, maar Volt staat open voor alle geledingen in de maatschappij.

Het aanmeldingsproces verdient veel aandacht, zodat een ieder zich welkom voelt in de partij. Goede informatie, door onder meer de maandelijkse nationale nieuwsbrief en daarnaast de regionale nieuwsbrief, zorgen voor betrokkenheid van de leden.  Maar ook persoonlijke contacten zijn belangrijk bij de ontwikkeling van onze partij; elkaar leren kennen, ervaringen uitwisselen en gewoonweg elkaar opzoeken als je op reis bent helpen daarbij.

Activiteiten van de leden zijn te zien zowel binnen de politieke partij als daarbuiten. Volters dragen onze waarden ook uit in andere maatschappelijke activiteiten; Volt als beweging!

Tal van andere onderwerpen kwamen aan de orde. Opvallend was vooral de eensgezindheid van de aanwezigen. Dat gaf veel energie!