Gastcollege Friesland College

Op donderdag 16 maart heeft Volt Fryslân een gastcollege gegeven op het Friesland College te Leeuwarden. Dit college is verzorgd door onze co-lead Inge Koenis en communicatie lead Niels Visser. In het kader van het vak ‘Internationalisering en internationaal recht’ is Volt uitgenodigd  iets te vertellen over de politieke dimensie die komt kijken bij de toenemende internationalisering.

18 mrt. 2023
Aanzicht van het Friesland College

Een zeer interessante en diverse groep jongeren was aanwezig. Dit vak valt onder het vrije keuzedeel waardoor de aanwezigen verschillende opleidingen deden: van kok en horeca opleidingen tot international business en finance. Was dit er de oorzaak van dat veel studenten  bij aanvang zeiden politiek niet per sé heel interessant te vinden? Door een aantal prikkelende stellingen werden  toch levendige discussies gevoerd!

Met name over de vraag of er een Europees leger moet komen werd stevig en emotioneel gediscussieerd. Sommige studenten vragen zich af of de oprichting van zo’n leger de relatie met bijvoorbeeld  Rusland verder doet escaleren. In het verlengde ervan vragen ze zich ook af waarom wij Oekraïne moeten helpen terwijl het land niet lid is van de NAVO of de EU. Andere studenten zien Oekraïne als een land met Europese waarden dat beschermd moet worden. Op andere punten zijn de studenten meer eensgezind. Bijvoorbeeld over het afschaffen van het vetorecht. Iedereen ziet het vetorecht binnen de EU liever verdwijnen. Ook over het geven van humanitaire hulp is de groep het eens: mensen die vluchten voor oorlog en geweld moeten opgevangen worden. Kanttekening hierbij was wel dat het om vluchtelingen moet gaan die uit oorlogsgebieden komen, dus niet om bijvoorbeeld economische vluchtelingen. De gevoerde discussies waren zeer interessant.

Uiteindelijk gaat het ons natuurlijk niet om de uitkomst van de discussie. Het doel van de discussies was om aan te geven hoe complex politieke afwegingen zijn.  De discussies lieten zien dat er altijd verschillende belangen zijn die moeten worden meegenomen in besluiten. Dit maakt de transnationale politiek uiterst complex, maar desondanks zien ook de studenten in dat transnationale samenwerking wel degelijk nut heeft in het aanpakken van internationale problemen.


9 Mei is de Dag van Europa en het Friesland College organiseert in die week de Week van Europa. Een initiatief die wij als Volt Fryslân natuurlijk volledig steunen. We zullen in die week dan ook opnieuw aanwezig zijn om met studenten in gesprek te gaan over de rol en het belang van Europa. We hopen ook dan weer op stevige en inspirerende discussies!