Verkiezingsprogramma Eindhoven

Volt is een nieuwe stem in de politiek. We willen werken aan een nieuw vertrouwen om op te bouwen. Oplossingen aandragen die liggen in het samenwerken op elk niveau. Volt wil Eindhoven klaarstomen voor de toekomst door te luisteren naar de burger en lessen te leren van voorbeelden uit andere Europese steden.

Verkiezingsprogramma Eindhoven

De Admirant in Eindhoven

Digitale overheid

Eindhoven als digitale stad: Volt wil dat het informatiebeheer zo ingericht wordt dat informatie beschikbaar, toegankelijk, maar vooral robuust is.

 • Wethouder van Digitale Zaken om de ontwikkelingen bij te houden en te stroomlijnen

 • Nieuwe digitale infrastructuur, zoals glasvezelnetwerk en 5G

 • Transparante overheid die proactief haar burgers informeert

 • Algoritmeregister om inzichtelijk te maken hoe data wordt verwerkt

Mobiliteit

Het openbaar vervoer moet anders ingericht worden, zodat het een aantrekkelijk alternatief voor de auto wordt bij woon-werkverkeer. In een slimme stad als Eindhoven moeten innovaties, zoals de deelmobiliteit toegepast worden.

 • Fietsen aantrekkelijker maken, door het aanleggen, verbreden en vergroenen van fietspaden

 • Snelfietspaden voor verbinding met de regio

 • Veilige fietspaden met verlichting tussen wijken en stadsdelen

 • Deelmobiliteit stimuleren

 • Slimmer buslijnennetwerk met busringlijn

 • Grensoverschrijdende treinverbindingen

 • Intelligente stoplichten

 • Vergroten laadcapaciteit elektrische audo's

Inclusieve stad met gelijke kansen

Volt maakt zich hard voor een stad van de toekomst waar sociale gelijkheid werkelijk wordt doorgevoerd. Goede en betaalbare huisvesting is hiervoor essentieel.

 • Een veilige stad voor de LHBTI+-gemeenschap

 • Aanpakken van de huizenmarkt

 • Zelfredzaamheid bevorderen met behulp van taalscholen, budgetcoaches en gezondheidsbevordering

 • Eenzaamheid bestrijden

 • Preventieve gezondheidszorg

Milieu, klimaat, groene stad

Volt waardeert de klimaatdoelstellingen van de gemeente voor een emissievrije binnenstad in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050, maar wil ambitieuzer zijn: voertuigemissies terugdringen in de hele stad en klimaatneutraal in 2040. Hightech oplossingen kunnen van een innovatieve stad als Eindhoven een koploper maken om doelstellingen eerder te realiseren.

 • Verduurzamen van woningen stimuleren

 • Een urban jungle in de binnenstad

 • Biodiversiteit vergroten

Burgerparticipatie en inspraak

De politiek moet luisteren naar de inwoners van Eindhoven en hun ideeën betrekken in de besluitvorming. Burgerparticipatie kan dicht bij huis beginnen. Volt staat voor inspraak op elk niveau.

 • Burgers betrekken bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid

 • Themabijeenkomsten en burgerfora om burgers te betrekken bij nieuw beleid

 • Digitale podia voor online burgerparticipatie

Kunst, cultuur en media

Kunst, kunstenaars en cultuur zijn belangrijk voor Eindhoven. Creatieve Eindhovenaren werken aan een gezamenlijke taal en gedeelde ervaringen. Kunst in de openbare ruimte maakt de stad interessant om in te leven, reizen en werken.

 • Atelierhospita tegen het tekort aan ateliers

 • Public art stimuleren met behulp van wedstrijden, extra vergunningen en subsidies

Economie - Brainport

De Brainport-regio is een unieke samenwerking die gekoesterd moet worden. Volt vindt dat de opdracht aan de gemeente Eindhoven ambitieuzer kan: zet Brainport in om het vestigingsklimaat te verbeteren, maar gebruik deze samenwerking ook voor het invullen van behoeftes en rechten van Eindhovenaren.

 • Samenwerking in de Brainportregio behouden en gebruiken om Eindhoven vooruit te helpen

 • Positie binnen Brainport duidelijk maken aan burgers

 • Duurzaamheidsplan voor Brainport

Europa

Volt is een europese partij om de beste ideeën over te nemen en problemen grensoverschrijdend aan te pakken. Voor de gemeente betekent dit samenwerken met randgemeenten, buurlanden en grootsteden om hier een goede aansluiting in te vinden.

 • Fietsen zoals in Kopenhagen

 • Burgerinspraak uit Lissabon

 • Zweedse transparantie

 • Algoritme-register uit Helsinki

Verkiezingsprogramma's

Benieuwd naar de volledige verkiezings- en beleidsprogramma's van Eindhoven en andere Brabantse gemeentes?

Kijk hier