Fractieupdate mei

Het was mijn idee om, na de intensieve en zeker succesvolle campagnetijd, rustig aan te starten als Statenlid en de tijd te nemen al het nieuwe te ontdekken. Maar de realiteit is anders: de trein rijdt met hoge snelheid door, ik zit in die trein met veel andere betrokken Volt-ers en ik geniet van de reis. 

7 mei 2023

Inmiddels is de stichting Volt Drenthe bijna opgericht, de fractie voor een groot deel gevormd, heeft de eerste statenvergadering plaatsgevonden, hebben we een motie opgesteld en ondertekend, is het inwerkprogramma van start gegaan en is de eerste borrel sinds de verkiezingsdag een feit. Ik neem jullie mee.

Stichting Volt Drenthe

Het is een formaliteit en (daarom) zeker belangrijk: als Volt Drenthe moeten wij een stichting oprichten. Deze stichting beheert het budget van Volt Drenthe. Het bestuur van deze stichting bestaat uit een voorzitter (Marloes), secretaris (Bernadette Kramer) en penningmeester (Corinne Diepenbroek).

De fractie is bijna gevormd

Ik wil van start gaan met een kern van vier personen, en dat is de fractie van Volt Drenthe. Deze fractie bestaat uit een fractievoorzitter (Marloes), twee commissieleden (Henk Loijenga en Monique Fikenscher, de nummers 2 en 3 van de kandidatenlijst) en een fractiemedewerker. De vacature voor fractiemedewerker is inmiddels gesloten er worden gesprekken gevoerd met de kandidaten.

Wanneer de functie van fractiemedewerker is ingevuld, is de fractie gevormd. In hoeverre uitbreiding van de fractie nodig is, zien we in de loop van de tijd. 

Rondom deze fractie zit een aantal directe ondersteuners en daar omheen een grote kring van inhoudelijke ondersteuners. De policy leads Frederiecke Reeker en Robin Groenewold zijn op dit moment bezig deze groep te vormen. 

De eerste motie tijdens de eerste Statenvergadering (12 april)

Op initiatief van GroenLinks is een motie opgesteld, die naast Partij van de Dieren en D66, ook door Volt is ondertekend. Deze motie is opgesteld als reactie op de motie van BBB: wij willen namelijk wél dat er op 1 juli een concept gebiedsplan mbt Stikstofreductie en Natuurverbetering wordt ingediend. De boodschap onze motie is dat wij dit proces willen doorzetten en niet willen vertragen door te wachten op het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Het resultaat is dat op woensdag 21 juni het concept gebiedsplan wordt besproken in de Statenzaal.

Onderdeel zijn van dit traject is enorm leerzaam en als we er dan ook nog succes mee hebben, is dat een mooie ervaring! 

Het inwerkprogramma

Het inwerkprogramma wordt opgesteld door de griffie: op vier woensdagen in de maanden april en mei worden we meegenomen op interessante werkbezoeken en ondergedompeld in de manier van werken van de provincie én onze rol als fractie en statenlid. Het is veel en interessant. Deze bijeenkomsten benutten we als fractie ook om relaties op te bouwen met de ander fracties! We blijven merken dat de onderlinge sfeer als fracties, en ook als Statenleden, positief is en dat is een mooie basis voor het bouwen van netwerken. Die we straks, of eigenlijk nu al, heel hard nodig hebben om onze inhoudelijke Volt-doelstellingen te bereiken. In een volgende nieuwsbrief en tijdens de volgende Volt-borrel nemen we jullie mee in die Volt-doelstellingen. 

Dag van Europa op 9 mei

De eerstvolgende Volt-actie in Drenthe is het hijsen van de Europese vlag vóór het provinciehuis op 9 mei, de Dag van Europa. Samen met CdK Jetta Klijnsma en andere Statenleden ga ik de Europese vlag hijsen, óók als start van de voorbereiding op de Europese verkiezingen in mei 2024. Wil je meehijsen? Heel graag! We houden je via de verschillende communicatiekanalen op de hoogte van het tijdstip waarop we de vlag gaan hijsen.

Ik ben trots op de stappen die nu al zijn gezet. We zijn van start én moeten nog een aantal stappen zetten zodat de basis staat. Ik heb het eerder gezegd: ik zit als enige Statenlid van Volt in de Statenzaal en zit daar echt op mijn plek. En daarbij voel ik me enorm gesteund door een grote groep van betrokken Volt-ers en heb ik er alle vertrouwen in dat wij samen het Volt-geluid gaan laten horen én zien in Drenthe, de komende jaren.

Via verschillende kanalen kun je de ontwikkelingen van mij als Statenlid en van ons als Volt Drenthe volgen: 

  • Via de groepsapp van Volt Drenthe

  • Via Twitter: Kramer-Marloes

  • Via Instagram: marloesvolt

Heb je vragen over ontwikkelingen in de Statenzaal en in de fractie? Laat me dat weten! 

Belangrijke data:

  • 9 mei 8.30: Europese vlag hijsen bij het Provinciehuis Drenthe ter ere van de Dag van Europa

  • 13 mei: Landelijk Volt congres (in Zwolle)

  • 17 mei: Commissievergadering over o.a. de jaarstukken

  • 17 mei: Beleidsavond (in Assen)

  • 30 mei: Statenvergadering