Duidingsdebat

Mevrouw de Voorzitter,

31 mrt. 2023

Wauw, hier sta ik dan als Statenlid, met een enorm opgelucht, blij en trots gevoel. Opgelucht omdat we weten dat alle inspanningen tot een prachtresultaat hebben geleid. Blij omdat we aan de basis staan van Volt, in acht provincies en ook in Drenthe. Trots op het hele team: met enorm veel energie is er een geweldige campagne neergezet. Wij zijn een van de drie partijen die bij deze verkiezingen in Drenthe gewonnen hebben. En trots op de Drent, enorm trots omdat zij vertrouwen hebben in ons! En dat vertrouwen vasthouden zie ik als mijn verantwoordelijkheid, de komende jaren ga ik daar enorm mijn best voor doen.

Bij een duidingsdebat kijk je terug op de afgelopen tijd.
En wat kijk ik met een goed gevoel terug op de afgelopen maanden en weken. En daar hebben jullie als partijen op een hele positieve manier aan bijgedragen. Ik heb genoten van de debatten, al blijf ik het belangrijker vinden om gesprekken te hebben in plaats van debatten te voeren. Ik heb van jullie geleerd. Ik wil jullie bedanken voor de ruimte die jullie ons als nieuwe partij hebben gegeven.

Ik heb het eerder gedaan en vind het volledig op zijn plek om dat hier opnieuw te doen: BBB, Gert Jan, gefeliciteerd met jullie overwinning. Jullie zijn gewenst in Drenthe, en in Nederland. Dat moet een fijn gevoel geven. Een groot deel van de kiezer laat hiermee zien dat zij het niet eens is met het beleid dat jarenlang is gevoerd door de gevestigde partijen. En aan de andere kant, ligt er een grote verantwoordelijkheid bij jullie. Je hebt wat waar te maken. Gelukkig staan jullie daar niet alleen voor en hebben we beide ook regelmatig de woorden in de mond genomen ‘alleen ga je sneller, samen kom je verder’. En dat is het. Dat is nodig om Drenthe groener, gezonder en sterker te maken.

Bij een duidingsdebat kijk je vooruit naar de tijd die gaat komen.
Volt is van meerwaarde. Dat weten we zelf, dat heb ik van een aantal van jullie terug gekregen en dat vindt een deel van Drenthe. Dat is voor ons, voor mij een hele mooie basis voor de komende vier jaren.

We zijn een jonge partij, met grote ambities, we hebben oog voor de kansen die Europa en Europese samenwerking ons bieden. Brussel en samenwerking met andere Europese regio’s zoals de Duitse deelstaat Nedersaksen en Scandinavië hebben we nodig:

  • Bij de realisatie van de Nedersaksenlijn;

  • Bij de stap van gangbare naar duurzame landbouw;

  • Bij de verdere uitwerking van onze positie als Hydrogen Valley waarmee we de
    energietransitie kunnen versnellen.

Ik blijf jullie er de komende jaren aan herinneren dat door samenwerkingen aan te gaan met andere Europese regio’s er mogelijkheden en al opgebouwde netwerken liggen waarmee we onze provinciale doelstellingen dichterbij gaan brengen.

De afgelopen periode hebben veel Drenten zich bezig gehouden met de ontwikkelingen in Drenthe en in Nederland, zich verdiept in de politiek: het percentage dat heeft gestemd is hoog. 65%. En daarmee wordt er van ons, van ons allemaal als Drents parlement veel verwacht. Die betrokkenheid moeten we vasthouden door beloftes die gedaan zijn en straks in het coalitieakkoord (deels) bevestigd worden, na te komen. Dat is aan ons verplicht: wij staan aan de lat om het vertrouwen dat de Drent in ons heeft vast te houden en te vergroten. Dat ga ik doen door transparant te zijn, begrijpelijke taal te spreken en de kennis van de Drent in te zetten in beleid en projecten door me hard te blijven maken voor burgerberaden.

En het laatste punt dat ik hier wil maken betreft de stevige ambitie van Volt om klimaatneutraal te zijn in 2040. Dat is gewoon keihard nodig. Dat is ons deze week ook weer duidelijk gemaakt naar aanleiding van een rapport dat door IPCC is opgesteld en waarvan de kern is bevestigd door de VN. En wat daarbij belangrijk is, is dat we grote (soms lastige) besluiten niet voor ons uit schuiven en vooral wel vooruit blijven denken. Dat betekent dat we staan voor

  • verduurzaming van woningen en geld vrij willen maken om sociale huurwoningen te isoleren;

  • dat we de landbouw willen verduurzamen waarbij de focus ligt op het verlagen van de stikstofuitstoot en het verbeteren van de kwaliteit van water, lucht en bodem. Maar bovenal, dat we een stip op de horizon bieden voor de boer. Zij willen weten waar ze aan toe zijn, en terecht;

  • en dat we inzetten op duurzame mobiliteit, meer openbaar vervoer, meer ruimte voor de fietser. In de steden en dorpen, en vooral tussen de steden en dorpen.
    En dus, ben ik alert op de komende jaren dat we bij elk programma en elk project er altijd een ‘plus’ op doen waardoor we zichtbaar toewerken naar een klimaatneutraal Drenthe in 2040.

En dus nog even samenvattend
Dus nog even samengevat in drie zinnen, want he dat werkt: ik ga me de komende jaren hard maken voor een klimaatneutraal Drenthe in 2040, het Europese perspectief en het versterken van het vertrouwen tussen de Drent en de politiek.

Het mag duidelijk zijn, ik kijk er enorm naar uit om met jullie Drenthe groener, gezonder en sterker te maken. Ik en wij als Volt zijn er meer dan klaar voor!

Bedankt!

Marloes Kramer-Hammenga
Fractievoorzitter Volt Drenthe