Verkiezingsprogramma

Wij willen van Den Bosch een gezonde, leefbare, duurzame, betrokken en slimme gemeente maken. Om zó brede welvaart te creëren voor iedere inwoner. Met andere woorden: dat elke inwoner van Den Bosch een gelukkige inwoner kan zijn. Wij hebben zin in die toekomst! Wij willen dat iedereen kan meeprofiteren van al het moois dat Den Bosch te bieden heeft. En wij willen dat iedereen mee kan profiteren van de kansen die toekomstige ontwikkelingen bieden. Wij willen dat Den Bosch een gemeente is waar elke inwoner gelukkig en trots is.

Verkiezingsprogramma

s-hertogenbosch tramkade

Een gezonde gemeente

 • Volt vindt het belangrijk dat de fietsmogelijkheden in Den Bosch beter worden en dat fietsen makkelijker en veiliger wordt, bijvoorbeeld door onveilige plekken bij fietspaden aan te pakken.

 • Volt wil dat de luchtkwaliteit in Den Bosch verbetert. De luchtkwaliteit en met name de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht laat nu te wensen over. Dit is in de afgelopen jaren enigszins verbeterd, maar langdurige blootstelling aan verontreinigde lucht heeft een negatief effect op de gezondheid.

 • Volt vindt het belangrijk dat scholen gezonde scholen worden en dat alle kinderen elke dag een gezonde lunch op school krijgen. Gezonde voeding in combinatie met meer beweging, geeft kinderen een gezondere start in het leven.

Een leefbare gemeente

We willen dat Den Bosch een leefbare gemeente is voor iedereen. Elke (toekomstige) inwoner profiteert mee van de ontwikkeling van nieuwe wijken en de bouw van nieuwe huizen.

 • Volt wil duurzame investeringen in de bouw van nieuwe wijken en de ontwikkeling van bestaande gebieden stimuleren, zodat iedereen, ook starters, aan een huis kan komen.

 • Volt wil dat elke inwoner èn bezoeker van Den Bosch veilig over straat kan. Wat daarvoor nodig is, verschilt per gebied. Op de ene plaats is behoefte aan betere verlichting, op de andere aan slimmer handhaven.

 • Volt vindt dat de sociale voorzieningen een bestaan boven de armoedegrens mogelijk moeten maken. Dit betekent minimaal: een huis, voedsel, kleding, gezondheidszorg en maatschappelijke ondersteuning. Met het oog op de menselijke maat moeten de ruim 9400 huishoudens in Den Bosch die onder de armoedegrens leven extra ondersteuning krijgen.

Een duurzame gemeente

We willen dat Den Bosch al in 2040 klimaatneutraal is en daarmee een duurzame plek is om te wonen. Als hoofdstad van Noord-Brabant geven we graag het goede voorbeeld en zijn we een inspiratiebron voor andere gemeenten.

 • Volt wil een positieve bijdrage leveren aan het klimaat. Klimaatverandering treft ons allemaal en klimaatproblemen komen steeds dichterbij. Daarom willen we daken inzetten voor het opwekken van energie en verwachten we een actieve rol van de gemeente bij de uitvoering van de Transitie Visie Warmte.

 • Volt zet in op het verminderen van gebruik en bezit van auto’s en op andere vormen van mobiliteit. Denk aan het stimuleren van deelauto’s en het aantrekkelijker maken van parkeren aan de rand van het centrum. Zo creëren we ruimte voor bijvoorbeeld groen en recreatie en verminderen we de uitstoot van CO2.

 • Volt vindt het belangrijk dat woonwijken, groene wijken zijn en dat ook andere terreinen, zoals De Tramkade, en bedrijventerreinen worden vergroend en de biodiversiteit wordt ondersteund. We geloven in groot denken en klein doen en willen bijvoorbeeld aandacht voor kleine zaken, zoals het vervangen van tegels door groen en het aanstellen van een stadsboswachter.

Een betrokken gemeente

We willen dat inwoners ongeacht achtergrond, herkomst, geaardheid of leeftijd dezelfde mogelijkheden hebben om mee te denken en inspraak te hebben op het beleid. Iedereen wordt gehoord en mensen worden serieus genomen.

 • Volt vindt het belangrijk dat iedereen mee kan denken en mee kan beslissen over overheidsbeleid. Niet slechts eens in de vier jaar tijdens de verkiezingen, maar altijd wanneer onderwerpen ertoe doen. Daarom moet inspraak makkelijk en laagdrempelig zijn, zodat alle inwoners mee kunnen praten.

 • Volt wil dat iedereen in Den Bosch de kans krijgt zich te ontwikkelen, een waardevolle bijdrage te leveren en werk te doen dat voldoening geeft. Daarom willen we in een vertrouwenexperiment inwoners met een bijstandsuitkering meer regie geven bij het vinden van een baan en willen we experimenteren met basisbanen.

 • Volt wil dat Den Bosch een inclusieve samenleving is, waarin iedereen zichzelf kan zijn. In een inclusieve samenleving wordt niet uitgegaan van vooroordelen, maar wordt iedereen gezien en gewaardeerd.

Een slimme gemeente

We willen dat Den Bosch een slimme gemeente is die gebruik maakt van data en van ‘smart city oplossingen’. Wij zijn dé data-science stad van Nederland.

 • Volt is ervan overtuigd dat data gedreven werken de kwaliteit van gemeentelijk beleid verbetert; beleid wordt effectiever en efficiënter en daar profiteren alle inwoners van. Noord-Brabant staat bekend om de high tech sector en Den Bosch kan hier een plek innemen als data-specialist, waarbij de IT-sector een belangrijke bron is van werkgelegenheid.

 • Volt vindt het belangrijk aandacht te hebben voor zogenaamde ‘best practices’: slimme oplossingen die in Nederland, Europa en daarbuiten worden ontwikkeld voor problemen die ook in Den Bosch spelen. Niet om klakkeloos over te nemen, maar om te leren waarom iets goed werkt en welke onderdelen interessant zijn voor Den Bosch.

 • Volt staat voor een slimme en gedegen omgang met publieke middelen. Dat betekent dat we de gemeentelijke financiën niet vanuit een boekhouders mentaliteit benaderen. Hoewel bezuinigingen soms nodig zijn, mogen ze niet los worden gezien van de brede welvaart die we met de begroting willen bereiken.