Provinciale Statenvergaderingen 19 & 26 juni

De Volt fractie van de Provincie Utrecht heeft zich de afgelopen twee Statenvergaderingen in juni actief ingezet voor natuurbehoud en versnelling van de energietransitie.

9 jul. 2024

In de Statenvergadering van 19 juni werden de Kadernota en de Jaarstukken 2023 behandeld. Dat is de algemene beschouwing van Provinciale Staten. Volt maakte zich hard voor de natuur en de middelen die daarvoor beschikbaar komen. Om extra geld voor natuur vrij te maken, stelde de Volt fractie voor om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting te verhogen. De opcenten zijn een belasting die de provincie mag heffen op de Motorrijtuigenbelasting. De provincie Utrecht vraagt van alle provincies op één na de laagste provinciale bijdrage aan de automobilist. De motie werd niet aangenomen: de coalitiepartijen waren tegen.

Daarnaast diende de fractie een motie in om de uitgaven aan natuuronderhoud niet te verminderen en zo de natuur beter te beschermen. Deze motie werd ook niet aangenomen.

De vervolg-Statenvergadering van 26 juni behandelde het Statenvoorstel voor de inzet van middelen voor de energietransitie.  Omdat Volt wil dat de inwoners van Utrecht zo snel mogelijk betrokkken zijn, diende Volt een motie in om een verkenning te doen in de provincie met de vergunningverlening voor Small Modular Reactors (SMR’s). Deze motie werd aangenomen.

Daarnaast werd het Statenvoorstel omtrent het Utrechts programma landelijke gebied (UPLG) behandeld. Op aandringen van onder andere Volt hebben Gedeputeerde Staten toegezegd om met alle voorgestelde maatregelen voor de uitvoering van het UPLG na de zomer aan de slag te gaan.

De Statenvergaderingen kan je terugzien op de site van de Provincie Utrecht. Voor de bijdrage van Volt: ga naar Amos de Jong

Provinciale Staten 19 juni 2024 09:30:00, Stateninformatie Provincie Utrecht (provincialestatenutrecht.nl).

Provinciale Staten 26 juni 2024 09:30:00, Stateninformatie Provincie Utrecht (provincialestatenutrecht.nl)