Amos de Jong

Volg Amos

“Dat gevoel van “er staat iets groots te gebeuren..” dat heb ik als ik aan Volt denk.”

Denkend aan Volt… 

Dat gevoel van “er staat iets groots te gebeuren..” dat heb ik als ik aan Volt denk. Een nieuwe politieke beweging die niet alleen voor Europa is, maar volledig bestaat uit gelijkgezinde Europeanen met netwerken binnen alle Europese landen. Daar moet ik aan meedoen dacht ik een jaar geleden. Nu ben ik lijsttrekker en enthousiaster dan ooit, want het werkt echt, en het belooft nog veel meer te worden.

Een korte bio 
Ik ben geboren in Amsterdam en opgegroeid in Heiloo, een klein dorpje net onder Alkmaar in Noord-Holland. Ik ben een kind van de Vrije School en deed twee studies: ontwikkelingssamenwerking in Leiden en milieubestuurskunde in Utrecht. Op een studentenfeestje leerde ik mijn vrouw Bregje kennen waarmee ik nu drie prachtige kinderen deel. Met Bregje woonde ik de laatste 14 jaar achtereenvolgens in de stad Utrecht, het landelijk gebied van Woudenberg, en sinds drie jaar in het dorp Driebergen. Ik voel mij daardoor erg verbonden met zowel de stadse, landelijke, natuurlijke, als de dorpse elementen binnen de provincie en koester een persoonlijke motivatie om de kwaliteit te beschermen en verstevigen. 

Na mijn studies liep ik stage in de Tweede Kamer en bij een belangenbehartiger voor ontwikkelingssamenwerking in Den Haag. En ik deed mee aan een zesweekse masterclass voor aankomend politiek talent. De politiek trok me al langer maar toch wilde ik eerst meer maatschappelijke ervaring opdoen. Dus werd ik adviseur voor bedrijven, investeerders en projectontwikkelaars. Eerst binnen de wereld van financieringen voor innovaties van de Nederlandse maakindustrie, en daarna veel langer op het snijvlak van milieu, omwonenden, werknemers, veiligheid, regelgeving en investeerders binnen de technische wereld van engineers. Dat deed ik in Nederland en in veel andere landen. Parallel zat ik 7,5 jaar in het bestuur van GroenLinks Utrecht, waarvan 3,5 jaar als voorzitter. De afgelopen 10 jaar heb ik mij met mijn werk meer gericht op de financiële sector als adviseur duurzame financiering van projecten in ontwikkelingslanden, met name gericht op landbouw, bosbouw en duurzame energie. Ik was ook deelnemer op de boot naar de Noordpool (Spitsbergen) waar een deel van de top van de Nederlandse financiële sector samenkwam om de inbreng voor de klimaattafel vorm te geven.  

Waarom politiek? 
Mijn grootste motivatie komt van het opkruipende gevoel dat er iets anders moet gebeuren om onze toekomst veilig te stellen. Ik kom veel in ontwikkelingslanden die allemaal hun eigen sociaaleconomische uitdagingen hebben. Maar als ik dan terugkom, zie ik vergelijkbare situaties in Nederland. Zo stond Zuid-Nederland onder water in de zomer van 2021, moest het Rode Kruis onlangs ingrijpen omdat er mensen op straat sliepen, en mochten boeren hun land niet irrigeren door unieke aanhoudende droogte. Dit kan anders. En het gaat alleen anders als we allemaal opstaan en meedoen, in wat voor vorm dan ook. Zij aan zij met onze Europese collega’s die over dezelfde uitdagingen nadenken en vaak slimme oplossingen hebben bedacht waar wij ook wat aan hebben. En vice versa natuurlijk. Daarnaast, moet ik eerlijk bekennen, wil ik ook gewoon heel graag dat mijn kinderen over 20 jaar trots op me zijn. Trots dat ik ben opgestaan en heb meegedaan aan het opbouwen van een duurzame toekomst. Trots dat Europeanen democratisch en effectief kunnen samenwerken. Trots dat de politiek hen dan een stem geeft, binnen Utrecht én binnen Europa.

Waarom Volt? 
Volt heeft toekomst en ik heb de partij in mijn hart gesloten na alle positieve ervaringen met de actieve leden. Tot voor kort was ik zoekende in het politieke landschap waar gevestigde partijpolitieke agenda’s, profileringsdrang en protectionisme vaak echte oplossingen en samenwerking in de weg staan. Ik wilde al langer weer politiek actief worden maar voelde niet de klik waar ik naar zocht. Wel voelde ik een steeds sterker wordende drang om bij te dragen aan een antwoord op de substantiële uitdagingen van deze tijd. Ik ben nooit een bankzitter geweest en ben gedreven om naast werk en gezin iets extra’s te doen in dienst van de maatschappij waar ik zoveel van mag genieten. Maar ik wilde dat doen als onderdeel van een partij die over grenzen denkt en diversiteit en duurzaamheid als kernwaarde omarmt. Dit resoneert met zowel mijn karakter als mijn studiekeuzen en de laatste 15 jaar werkervaring, waarin deze waarden ook centraal staan. 

Ik zocht daarom een Europese beweging die leidt door zelf het voorbeeld te geven van effectieve internationale samenwerking. Ik wilde mij niet het doel stellen om een gevestigde agenda politiek slim te kunnen verwoorden. In plaats daarvan wilde ik kunnen gaan staan voor pragmatische duurzame oplossingen, vormgegeven van onderop en gebaseerd op feiten. Dit is Volt voor mij en de partij is mij dus op het lijf geschreven. Het programma van de partij leest ook als een verlengstuk van mijn persoonlijke ambitie en enthousiasmeert mij om actief mee te doen. Ik ben blij dat Volt een kans biedt om weg te blijven van een links/rechts-discussie, en in plaats daarvan de focus te verleggen naar slimme ideeën en oplossingen. Dit vraagt een positieve grondhouding, flexibiliteit en pragmatisme van de achterban, alsook feitenkennis en een visie op een duurzame toekomst voor iedereen. Ik herken mij in deze karakteristieken en wil graag meewerken om deze vorm van ‘politiek van de toekomst’ uit te dragen. 

Als ik straks verkozen ben dan… 
Dan ga ik mij hard maken voor de kernwaarden van Volt, samen met al onze leden. Ik pik er drie uit als persoonlijke prioriteit: 

  1. Versterking van de samenwerking tussen provincie en Europa. We kunnen veel meer goede voorbeelden uit Europa halen en inzetten voor projecten en beleid in Utrecht. We kunnen de kamers vol nuttig Europees onderzoek gebruiken voor slimme en op feiten gebaseerde oplossingen binnen Utrecht. Én we kunnen veel meer fondsen aanwenden zodat meer Europees geld ook voor de Utrechtse regio vrijkomt. Ik wil ook dat Utrecht zich meer bemoeit met Europees beleid dat invloed heeft op regionaal niveau: onze relatie met Europa is een tweerichtingsverkeer. Daarom willen we met Volt ook een gedeputeerde speciaal voor de Europese samenwerking. Het liefst iemand van Volt, want wij hebben immers dat grote netwerk in onze achterzak zitten.

  2. Burgerberaden. De nieuwe politiek stapt weg van de prikkels voor politici om de achterban tevreden te houden en te kiezen voor populair beleid dat stemmen wint elke vier jaar. We hebben échte oplossingen voor de lange termijn nodig, en veel meer draagvlak. Dat krijgen we door burgerberaden de basis te laten zijn van alle grote beslissingen. Een groep ingelote bewoners, met de juiste afspiegeling van de samenleving, buigt zich -betaald- over een concrete vraag en laat zich goed informeren door experts. De uitkomsten zijn leidend voor politieke besluitvorming. Dus geen schijnparticipatie of zogenaamde inspraak op plannen die eigenlijk al zijn uitgewerkt. Het vertrouwen in de politiek herstellen we door te vertrouwen op elkaar. De nieuwe politiek moet dit gaan faciliteren. 

  3. Klimaatneutraal 2040. De tijd voor links/rechts-geklets is op. We moeten veel meer doen, en veel sneller. Ik wil dat de provincie zichtbaar en actief is, en ondernemers, bestuurders en bewoners stimuleert te veranderen. Niet met papier en bureaucratie, maar met beloningen en duidelijke progressieve regelgeving. Wél met lokale inspraak, dus via burgerberaden, omdat we zo bezwaren voorkomen en het draagvlak vergroten, wat voor een snellere uitvoering zorgt. Maar alles wat de provincie doet en betaalt moet ten dienste staan van het tegengaan van klimaatverandering. En we moeten onze natuur dringend versterken zodat we weerbaarder worden.        

Tot slot 
We gaan de politiek veranderen. Meer effectieve democratie en tegelijk meer slimme oplossingen op basis van internationale best practices. Volt heeft toekomst, daar ben ik van overtuigd! Wat begon als een initiatief van enkele Europeanen groeit nu uit tot een grote pan-Europese beweging die actief is binnen alle bestuurslagen. Een nieuwe politieke generatie van jong en oud die allemaal staan voor een sterker Europa, inclusiviteit, en een klimaatpositieve toekomst. Dit raakt mijn ambitie en enthousiasme en daarom wil ik meedoen. Ik wil mij sterk maken voor een gezonde toekomst waarin niet links versus rechts maar de Europese waarden en grensoverschrijdende samenwerking centraal staan. Ik voel dat het uitmaakt. Jij ook?

Laten we elkaar blijven opzoeken en overeenkomsten benadrukken. Tot snel.

Amos

Lees ook mijn blog over de woningmarkt