Provinciale wegen veiliger maken

De N35, N36 en N48 zijn de gevaarlijkste wegen van Overijssel. Omdat elke verkeersdode er een teveel is, gaat Volt dit aanpakken. Dit doen wij door met een strook gras een middenberm te creëren op de gevaarlijkste stukken, zodat daar niet meer ingehaald kan worden. Op een aantal plekken komt hier, door een kort stukje extra rijbaan, de mogelijkheid om langzaam rijdend verkeer in te halen. Tot slot verbeteren wij de verkeersveiligheid in Overijssel door waar mogelijk de kruisingen ongelijkvloers te maken.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.