Terugblik van de gemeenteraadsfractie

Beste Utrechtse Volters,

Aan mij de eer jullie iets te vertellen over wat de gemeenteraadsfractie allemaal heeft gedaan de afgelopen tijd. En wat een tijd - een tumultueuze tijd. Allereerst wil ik nog even stilstaan bij de uitslag van de landelijke verkiezingen. Want dat was een schok voor ons allemaal, en ik kan me zo voorstellen dat jullie benieuwd zijn naar wat dit nou voor ons in Utrecht betekent.

21 dec. 2022
Ruud Maas

In Utrecht zelf is er geen PVV, de lokale PVV-fractie is verdergegaan als UtrechtNu, maar ook hier geldt:  de uitslag van de landelijke verkiezingen laat zien dat er een rechtse wind waait. Dat heeft z’n uitwerking. Niet alleen op ons als Volters, maar ook op onze inwoners.

Tijdens de campagne hebben we ons met man en macht ingezet. We hebben geflyerd, met mensen gepraat, op een boot gevaren. We hebben onze Utrechtse kandidaten gesupport en we hebben hard gewerkt om het Volt-geluid te laten horen binnen en buiten de gemeenteraad. Want naast het campagnevoeren ging het raadswerk natuurlijk door.

Vooropgesteld: dat we ons in het huidige politieke klimaat staande hebben weten te houden, is een enorme prestatie. Daar heeft iedereen keihard voor gewerkt. En ondanks dat de rechterkant van het politieke spectrum duidelijk de overhand heeft, blijft Utrecht een progressieve stad. GL-PvdA was hier de grootste partij. En ondanks dat wij ook hier minder procent stemmen hebben gehaald, is er nog steeds plek voor Volt in Utrecht. Dus die plek gaan we de komende jaren opeisen, op weg naar de Europese verkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Het plan: minstens 5 zetels!

We hebben de afgelopen maanden laten zien dat waar wij in de raad mee bezig zijn, ook te maken heeft met de landelijke verkiezingsthema’s. Klimaat, bestaanszekerheid en migratie - terwijl ze er landelijk over door blijven gaan, werken we lokaal aan praktische oplossingen. Denk aan de spreiding van asielzoekers, bijvoorbeeld. Die moeten niet alleen evenredig verdeeld worden over gemeenten, maar ook over buurten. We hebben gesproken over hoe we in Utrecht omgaan met lobby en gaan daar nog verder over praten. Linda blijft zich richten op basistoelages (het lokale basisinkomen) en we werken hard aan klimaat en een duurzame energietransitie.

Dat doen we met jullie: in september hadden we een ledenavond waarin we jullie vroegen om input voor zaken waar we in de raad mee bezig waren. Een daarvan was de visie stadswater. Charlotte heeft jullie bijdrage daarvan gebruikt om ervoor te zorgen dat er meer wordt gestuurd op handhaving in recreatie en duurzaamheid.

En we hebben nog meer highlights: Linda is voorzitter geworden van de Commissie Veiligheid, Bestuur en Financiën. Daarnaast hebben we een raadsinformatiebijeenkomst gehad over het lobbyregister en hebben we een initiatiefvoorstel ingediend over de energietransitie! In dit initiatiefvoorstel willen we inwoners zelf de regie geven over de transitie. Daarmee zorgen we voor meer ruimte op het net, zodat we weer meer kunnen gaan bouwen, en kunnen sturen op lagere energieprijzen.

Daarnaast blijven we gebruikmaken van de voordelen van een Europese partij zijn. We hadden Volt Bologna op bezoek. Onze steden lijken op elkaar, qua studentenpopulatie en grootte bijvoorbeeld. We hebben gesproken over waar we tegenaan lopen en welke oplossingen we hebben. In maart krijgt dat bezoek een vervolg - deze keer gaan wij naar Italië. 

De komende maanden gaan we ons, naast voorbereiden op het eten van veel pizza, inzetten om het vertrouwen tussen de overheid en de inwoners verder te verbeteren. Er komt een raadswerkgroep voor de energietransitie en het lokale succes plan Einstein wordt verder over Europa verspreid. Daarnaast willen we meer en vaker met jullie in gesprek. 

Sinds de verkiezingen hebben we honderden leden erbij, ook hier in Utrecht. Dat geeft extra motivatie om nog eens extra de schouders eronder te zetten. Dat doen we graag samen met jullie. We kijken ernaar uit!

Ook namens Charlotte en Linda,
Ruud.