Verduurzaming als prioriteit in het provinciaal beleid

De verduurzaming van onze samenleving is een topprioriteit voor Volt. Daarom vinden wij het ontzettend belangrijk dat duurzame initiatieven zoveel mogelijk worden gefaciliteerd en aangemoedigd door de overheid. Overijssel moet helpen de randvoorwaarden daarvoor te creëren. De provincie moet bijdragen aan voldoende capaciteit op het stroomnet en ervoor zorgen het aanbod van groene elektriciteit en waterstof toeneemt. Door te werken met regionale energieclusters zorgen wij ervoor dat de energie wordt opgewekt vlakbij waar deze wordt verbruikt. Dit is veel beter en efficiënter voor het stroomnet. Zo ontstaan voor burgers en bedrijven gunstige omstandigheden om hun woningen en processen te verduurzamen.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.