Verbindende confrontatie aangaan

Vanuit Hanze-kernwaarden (verbondenheid en samenwerking, durf en lef, burgerzin en gemeenschapszin) zijn onze keuzes herkenbaar voor de inwoners van Overijssel. Dat is onze eerste stap op weg naar herstel van vertrouwen. Vervolgens zoeken wij de dialoog en tonen voorbeeldgedrag. Daarbij oog houdend voor gegevens en wetenschap, pragmatische en optimale oplossingen en persoonlijke omstandigheden. Uiteindelijk met als gemeenschappelijk doel verbetering van de situatie voor inwoners en leefomgeving in Overijssel. Daarbij Europees denkend en Overijssels doen.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.