Veel ruimte voor grote natuurgebieden in Overijssel

Grote natuurgebieden zijn belangrijk voor dieren en planten en ook voor ons mensen. Hiermee zijn wij minder kwetsbaar voor droogte, overstromingen en opwarming van de aarde. Daarom wil Volt, samen met natuurorganisaties en boeren, de versnippering van natuurgebieden tegengaan. Nieuwe gebieden in Overijssel worden toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland. Het gaat om grote delen van de voormalige Ecologische Hoofdstructuur. Verder onderzoeken wij of en waar wij onze infrastructuur moeten aanpassen aan de natuur. Denk aan het omleiden van wegen of het aanleggen van ecoducten en tunnels.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.