Participatie als integraal onderdeel van het (beleids)proces

Het vertrouwen in de overheid is historisch laag. Volt wil daarom de inwoners van Overijssel een platform geven om belangrijke onderwerpen met elkaar én politici te kunnen bespreken. Daarom moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden bij de vorming van nieuw beleid en nieuwe projecten. Volt wil dit bereiken door hier afspraken over te maken, zowel over hoe de Provinciale Staten inwoners betrekt en ook hoe de Gedeputeerde Staten inwoners betrekt bij de uitvoering van beleid. Dit stellen wij de volgende Statenperiode vast in de provinciale participatieverordening.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.