Natuurinclusieve landbouw

https://youtu.be/2Bp9NsbiS98

Veel boerenbedrijven maken zich zorgen over hun toekomst. Wij moeten eerlijk zijn. Overal lopen wij tegen de grenzen van de natuur aan. In de industrie, in onze consumptie en ook in onze voedselproductie. Volt wil de huidige crises aangrijpen als kans om de landbouw natuurinclusief te maken en daarmee toekomstbestendig. Als boeren minder vee hebben of overstappen naar akkerbouw, een vergoeding voor natuurbehoud en een eerlijke prijs krijgen, dan beperken wij de stikstofuitstoot, beschermen wij de natuur en kunnen boerenbedrijven blijven bestaan. Volt gaat de boeren in Overijssel helpen met deze transitie om toekomstbestendig te worden. Door een toekomstbestendige landbouw te creeën hoeft niemand zich meer zorgen te maken over hun toekomst.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.