Meer natuur en biodiversiteit, ook binnen de bebouwde kom

Leven in het groen is gezond en duurzaam. Overijssel is al een hele groene provincie en goed leefbaar. Als in nieuwe wijken en buiten de huidige kernen natuur en water onderdeel zijn van alle plannen, dan is Overijssel klaar voor een duurzame, klimaatbestendige toekomst. Via regelgeving en stimulering vanuit de provincie wil Volt dat nieuwe wijken, buurten en woningen met volle aandacht voor de natuur worden gebouwd. Dit door aanleg van heggen in landelijk gebied, groene daken met zonnepanelen in woonwijken en verbindingsroutes voor dieren in onze infrastructuur. Zodat Overijssel leefbaar blijft voor iedereen.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.