Veiligere en effectievere inzet van digitalisering

Volt wil dat het internet en technologie slim en verantwoord gebruikt wordt. Voor het behalen van een veilige, mensgerichte en inclusieve digitale omgeving in Overijssel, wil Volt op korte termijn ethische standaarden ontwikkelingen. Dit doen wij samen met de gemeenten en andere stakeholders van Overijssel. Op deze manier willen wij werk maken van de doelstellingen voor ‘Europa’s digitaal decennium’. Daarnaast gaan wij de digitalisering van de provincie én gemeenten versnellen om zo tot een effectieve digitale overheid te komen.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.