Investeren in klimaatadaptatie in steden en kernen

Wij willen de dorpen, steden en het buitengebied van Overijssel zo inrichten dat wij kunnen omgaan met het grilliger wordende klimaat. Dit betekent dat wij gaan voor meer bomen, planten en water in steden en dorpen. Zo verlagen wij de temperatuur, zorgen wij voor schaduw, kunnen wij water beter opvangen en is het prettiger leven in dorp en stad. Volt wil dat in 2040 iedere woning zicht heeft op minimaal drie bomen en in elke wijk volop groen aanwezig is. In stedelijk gebied komen regenwatervijvers om overstromingen en droogte tegen te gaan. Ook bedrijventerreinen worden verduurzaamd en vervuilende bedrijven moeten een klimaatplan schrijven en uitvoeren.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.