Een vitaal, veilig en bereikbaar platteland

Het Overijssels platteland moet vitaal, leefbaar en veilig zijn. De afgelegen gebieden van onze provincie moeten bereikbaar blijven met het OV. Ook moet er meer plaats komen voor recreatie en toerisme. Dit doet Volt door bedrijven te stimuleren om zich te vestigen op het platteland. Daarnaast helpen wij boerenbedrijven om zich, naast natuurinclusieve landbouw, ook te richten op toerisme. Hiermee maken wij van het Overijssels platteland een bijzondere en aantrekkelijke plek voor zowel inwoners als toeristen.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.