Duurzame energie in Overijssel

Volt wil dat de provincie klimaatneutraal is in 2040. Om dit te bereiken willen wij allereerst inzetten op drastische energiebesparing. Daarnaast moet Overijssel als de wiedeweerga aan de slag met de doelen in de Regionale Energiestrategieën (RES), want de duurzame opwek in onze provincie blijft achter bij de doelen. Als het nodig blijkt, moet de provincie de ontwikkeling van windparken naar zich toe trekken en samen met omwonenden invulling geven aan de bestaande ambities uit de RES. Wij pleiten ervoor om die duurzame energie en de financiële opbrengsten zoveel mogelijk lokaal te benutten. Voor Volt is kernenergie niet uitgesloten als CO2-arme bron van energie. Wij stimuleren de bouw van geothermiecentrales en verkennen de mogelijkheden van waterturbines in de IJssel en de Vecht.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.