Bewuster en slimmer omgaan met water

Door klimaatverandering wordt het weer in Overijssel extremer en neerslag zal steeds vaker vallen in piekbuien. Samen met de aanvoer van water vanuit het buitenland kan dit leiden tot overstromingen langs onze rivieren. Dit betekent dat maatregelen langs de IJssel ook internationaal afgestemd moeten worden. Volt pleit voor een Europees beheersplan per stroomgebied. Om wateroverlast stroomafwaarts te voorkomen moet waterbeheer in het stroomgebied van de Vecht, Sallandse Wetering en het Meppelerdiep gericht zijn op vasthouden en bergen van water. Door regenwater zoveel mogelijk af te koppelen van het riool kunnen wij het rioolstelsel ontlasten.

  • Denk ook mee

    We hebben hard gewerkt aan het opstellen van het beleid en verkiezingsprogramma. Bij het opstellen van dit verkiezingsprogramma hebben we vast goede ideeën over het hoofd gezien. We kijken dan ook uit naar inbreng van inwoners en andere politieke partijen die meedoen in Overijssel. Door constructief samen te werken, zetten we ons in voor onze mooie provincie. Dat doen we graag met iedereen die, net als wij, gedreven is om de wereld (en Overijssel) beter achter te laten voor de volgende generaties.