Begroting, AZC en cultuur

In november/december hebben Erik en Linda tegen de begroting gestemd (die toch is aangenomen). Daarnaast is er gesproken over de nieuwe locatie voor een AZC en ingestemd met nieuw cultuur- en evenementenbeleid.

12 dec. 2023

Sinds de vorige nieuwsbrief hebben we alweer twee raadsvergaderingen gehad. In november behandelden we de begroting. Lang verhaal kort: we hebben tegen de begroting gestemd, met twee voornaamste redenen. Ten eerste omdat de begroting niet in lijn is met de duurzaamheidsdoelen die we als gemeente zelf gesteld hebben. En ten tweede omdat de begroting niet verhelderend genoeg is. De begroting, inclusief onbegrijpelijk geschuif van geld tussen de coalitiepartijen, is wel aangenomen, dus met deze begroting moeten we het doen komend jaar. Naar aanleiding van een Volt-motie hebben we bij die vergadering nog een toezegging gekregen over waakzaam gebruik van generatieve AI.

Verder stond afgelopen maand vooral in het teken van de aangekondigde locatiekeuze van het asielzoekerscentrum (AZC): aan de Parkweg 155-157, waar nu de fabriekshallen staan van de in 2016 failliet verklaarde Kooy Insultation, een bedrijf dat isolatiemateriaal produceerde. 1Twente schreef dit verhelderende stuk over het proces om tot de locatiekeuze te komen.

20 jaar na het vorige kortstondige AZC in Enschede gaan ook wij weer bijdragen aan een menselijke opvang van vluchtelingen. Dit door een asielzoekerscentrum voor 550 mensen te bouwen in Enschede. Kijk hier de mooie bijdrage van Oscar terug. Wij hebben duidelijk gemaakt dat het niet alleen Enschedeërs zijn die graag willen leven in veiligheid, maar bovenal de mensen die hier naartoe vluchten vanuit onveilige landen.

Verder is Erik voor het eerst in een rechtbank geweest, en wel bij de rechtszaak van de Autoriteit Persoonsgegevens tegenover de gemeente Enschede over de Wifi-tellingen in de binnenstad een aantal jaren geleden. Dave Borghuis, die het handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens heeft ingediend waar het allemaal mee begon, houdt op zijn website een heldere tijdlijn bij. Over vijf weken verwacht de rechtbank met een uitspraak te komen.

De tweede raadsvergadering was op 4 december, waarbij we onder meer een nieuw cultuur- en evenementenbeleid hebben ingestemd. Hierbij heeft Linda met de PvdA gewerkt aan meerdere amendementen en moties, die allemaal zijn aangenomen.

Ook hebben wij nog een motie ingediend om als gemeente het initiatief te nemen voor een jaarlijkse viering van Keti Koti in Enschede, samen met partners in de stad. Deze is ook aangenomen.

De komende maand is er nog een zogenaamde ‘veegraad’ op 18 december, waarin we alles behandelen wat écht nog voor het einde van het jaar moet worden besproken. Daarom zijn er nu zo snel twee raadsvergaderingen na elkaar. 

We hopen jullie in 2024 weer te zien bij onze nieuwjaarsborrel op zaterdag 13 januari. Daar zullen we mooie voorbeelden laten zien van wat we sinds maart 2022 allemaal gedaan hebben. Ook introduceren we een zogenaamde ‘meeloopmaand’ introduceren! Daarnaast zullen we terugblikken op de landelijke verkiezingen, de Europese alv in Parijs en vooruitblikken op de Europees-Parlementsverkiezingen in juni 2024. Tot dan! :-)

Erik Kemp