Motie gratis bier

De Volt-gemeenteraadsfractie van Enschede heeft zich in oktober verbaasd over de inhoud van de raadsvergadering en bereidt zich komende maand voor op de begroting.

3 nov. 2023

De raadsvergadering van oktober was een bizarre vertoning. Aan het begin van de vergadering trok het college een raadsvoorstel in door een aangekondigd amendement van collega Narde Teke-Bozkurt. Dit proces was behoorlijk onduidelijk. Nadat we als raad daarna definitief geld hadden vrijgemaakt voor de IJsbaan Twente, hebben we vervolgens ongeveer drie uur lang gepraat over drie financieel ongedekte amendementen van de VVD om parkeertarieven aan te passen. Zonder ingrijpen van de raad zouden deze amendementen, door een van tevoren afgesproken vóór-stem van de coalitiepartijen, nog een meerderheid krijgen ook. Hier een fragment uit de Tweede Kamer waarin goed duidelijk wordt hoe men daar ongedekte moties noemt: gratis bier!

Scherpe kritiek was er niet alleen omdat de aanpassingen van de parkeertarieven ongedekt waren, maar ook omdat de VVD op deze manier inbrak in de parkeervisie van de gemeente en de implementatie daarvan zou afzwakken.. Zo ga je dus als raadslid op de stoel van de ambtenaar zitten die zo’n parkeervisie opstelt. Je kunt de uitstekende terugblik van 1Twente bekijken voor wat meer duiding.

De raadsvergadering van november staat in het teken van de begroting voor volgend jaar. Daarin zien we een deel van onze aangenomen moties van voor de zomer terugkomen, maar een deel ook niet. Ook het beloofde overzicht van uitgaven op het gebied van duurzaamheid is ver te zoeken. We blijven kritisch!

Erik Kemp - Fractievoorzitter Volt Enschede