Fractieupdate oktober

De fractie heeft voor de vakantie een groot succes gehad met vier aangenomen moties. Nu, na de vakantie, kijkt ze weer vooruit naar besluiten over de toekomst van de ijsbaan, de parkeervisie en een investering in sociale woonprojecten. Ook staat de gemeentebegroting van 2024 op het programma.

3 okt. 2023

Voor de zomer hebben we groot succes gehad met vier aangenomen moties:

  1. Direct Duidelijk en visualisaties in zomernota, begroting en gemeenterekening

  2. Grip op Digitale Zaken - Integraal beleid 'Digitaal Enschede' op basis van publieke waarden

  3. Communicatie in crisissituaties via Mastodon

  4. OV toegankelijk voor minima

Zeker de eerste twee moties zijn veranderingen waar we de komende jaren nog mee aan de slag zullen gaan. Onze inbreng voor de vergadering voor de zomer is ook terug te lezen op onze blog.

Nu kijken we weer vooruit. Komende zondag 8 oktober hebben we onze voorbereidingsvergadering waarbij jullie van harte welkom zijn. Dan bespreken we onze concept-spreekteksten voor de raadsvergadering van maandag met elkaar en met jullie. Wil je daarbij zijn, of wil je eens een andere fractievergadering bijwonen om te kijken hoe dat gaat? Stuur dan een mailtje naar Erik. Op de raadsvergadering op maandag 9 oktober besluiten we onder andere over de toekomst van de ijsbaan, de parkeervisie van de gemeente Enschede en een extra investering van € 5,3 miljoen voor sociale woonprojecten. De hele agenda van de raadsvergadering kun je op deze website vinden.

Daarnaast ontvangen we deze week ook de gemeentebegroting 2024. Die zal vrijdag openbaar verschijnen op deze website. Daar zullen we ten eerste natuurlijk extra kritisch kijken of onze moties van hierboven erin verwerkt zijn. Mocht je een keer mee willen kijken naar hoe we zo’n begroting bestuderen, of ‘m zelf mee willen bestuderen, laat het ons dan ook weten! De begroting zal worden besproken in de commissievergaderingen van 30 en 31 oktober en in de raadsvergadering van 6 & 7 november. Yep, die gaat wel twee dagen duren.

Groetjes vanuit het stadhuis, mede namens Linda, Oscar, Maarten en Luc!
Erik Kemp, fractievoorzitter Volt Enschede