Fractieupdate juli

Blog fractie Enschede - 21 juli 2023 -

De afgelopen periode stond voor onze fractieleden in het teken van de zomernota. In de zomernota worden de richtlijnen voor de financiën van de gemeente opgesteld. De fractie heeft zeven voorstellen ingediend waarvan er vier zijn aangenomen.

21 jul. 2023

Hoi! De afgelopen periode stond voor ons in het teken van de Zomernota. In dit document worden de kaders (richtlijnen) vastgesteld voor de gemeentelijke begroting van volgend jaar (Enschede heeft jaarlijks zo’n 800 miljoen euro te besteden), en wordt er financieel vooruitgeblikt op de komende jaren. Dit is één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar, daarom is onze update deze keer iets langer. Het belangrijkste resultaat: we hebben zeven voorstellen ingediend, waarvan er vier zijn aangenomen. Die zullen dus worden uitgevoerd, wat tastbare veranderingen binnen de gemeente teweeg zal brengen. Dat hadden we zonder jullie en alle mensen die op Volt hebben gestemd niet kunnen doen!

Een passage uit één van onze bijdragen in reactie op de zomernota: “In de inleiding van de zomernota worden we flink met onze neus op de feiten gedrukt. We zitten middenin een totale ontwrichting van natuurlijke ecosystemen, door de manier waarop wij reizen, kopen en eten. Het massale uitsterven van dier- en plantensoorten en ook het onleefbaar worden van grote delen van de aarde voor mensen betekent voor ons dat dit één van de hoogste prioriteiten zou moeten zijn.”

We hebben in onze inbreng tjidens de raadsvergadering over de Zomernota (die je op onze blog in z’n geheel kunt lezen) gezegd dat onze grootste zorgen liggen bij het ontbreken van aandacht voor twee onderwerpen in de Zomernota: digitale zaken en de afstand tussen de overheid en haar burgers. We zijn verheugd om jullie te kunnen vertellen dat vier van de zeven moties die we over deze onderwerpen hebben ingediend zijn aangenomen. 

Een lijstje:
1) De gemeente Enschede gaat deze raadsperiode werken aan een integrale agenda ‘Digitaal Enschede’. We zijn in de toelichting bij deze motie zeer uitgebreid ingegaan op de redenen waarom het hoog tijd is dat we grip gaan krijgen op digitale zaken. Alleen de VVD-fractie stemde tegen, maar dat bleek na navraag een foutje te zijn. Met een beetje fantasie is de motie die we hiervoor hebben geschreven dus toch unaniem aangenomen.

2) De gemeente Enschede gaat onderzoeken of we openbaar vervoer binnen de gemeente gratis kunnen aanbieden aan inwoners met een minimaal inkomen, zodat zij geen financiële drempel meer hebben om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis, familie of andere sociale gelegenheden te gaan. Onze motie die hiertoe opriep is unaniem aangenomen!

3) De gemeente Enschede gaat een Mastodon-account aanmaken, zodat iedereen crisiscommunicatie vanuit de gemeente kan volgen, ook zonder account, bijvoorbeeld bij een storm of hittegolf. We hopen dat de gemeente dit account ook voor andere communicatie gaat gebruiken :-)

4) Er zullen afkortingenlijsten en verhelderende datavisualisaties komen in de aankomende zomernota’s, begrotingen en jaarrekeningen van de gemeente Enschede! Ook deze motie is unaniem aangenomen!

Dan de drie voorstellen die niet zijn aangenomen:

5) De Enschedese raad is nog niet klaar voor een permanent burgerberaad. Wij zagen een kans om te pionieren door een, op basis van loting,wisselende groep burgers te betrekken bij de lokale politiek, onder andere om afgehaakte Enschedeërs weer bij de politiek te betrekken. Zeker in het licht van de lage opkomst van ongeveer 45% bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Pionieren blijkt toch niet helemaal te passen bij onze collega’s in de raad. Wie weet over een paar jaar!

6) De Enschedese raad vindt het niet belangrijk dat leden van stembureaus bij verkiezingen een hogere vergoeding krijgen, en dat locaties voor stembureaus door de hoge energiekosten ook een hogere vergoeding krijgen, ondanks dat de gemeente zelf erkende  dat deze twee huidige vergoedingen te laag zijn.

7) De Enschedese raad vindt een extra studentambtenaar voor internationale studenten geen goed idee. Wel heeft de wethouder gezegd dat hij gaat kijken hoe we internationale studenten meer kunnen betrekken bij het werk van de huidige drie studentenambtenaren.

Deze raadsvergaderingen op 17 en 18 juli waren de laatste vergaderingen voor de zomer, nu kunnen we even rustigaan gaan doen. De eerste raadsvergadering na de zomer is weer op 18 september, zoals je ook kunt zien in onze openbare kalender van raadsvergaderingen. Het eerste evenement waar wij naar uitkijken is de partijdag van Volt Noordrijn-Westfalen op zaterdag 19 augustus in Münster, waar ook weer een Eurobabbel-taalcafé zal plaatsvinden. We hopen jullie daar weer te zien!

Groetjes van Erik, Linda, Oscar, Maarten en Luc!