van begroting tot veiligheid

Blog fractie Enschede - 2 maart 2023 -

In deze blog nemen we jullie mee terug naar de maand november. Voor het archief, zullen we maar zeggen, want het is al even geleden!

5 feb. 2023

In het vervolg zullen af en toe ook ander type blogs volgen, zoals van één fractielid of over één specifiek onderwerp. We zijn nog een beetje aan het uitproberen. Ben je dit nu aan het lezen? Laat ons dan vooral ook weten wat je zou willen lezen via social media of een mail aan één van ons.

Vergaderen met de Provinciale Staten

Erik: Op 2 november ging ik naar Zwolle voor een vergadering over de toekomst van de Technology Base op het terrein van Vliegveld Twenthe. Het bijzondere is dat dit een gezamenlijke vergadering was tussen de Gemeenteraad van Enschede en de Provinciale Staten van Overijssel, omdat de Technology Base een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling is. Ik voelde niet de noodzaak zelf het woord te nemen over dit onderwerp, maar aangezien dit zo'n groot en langlopend dossier is vond ik het wel belangrijk om erbij te zijn en me erin te verdiepen. Wie weet zijn er in de toekomst Volt-leden verkozen in de Provinciale Staten, zodat wij zo'n gezamenlijke vergadering ook samen kunnen voorbereiden!

Het regionale medialandschap

Erik: Op 3 november was er een mooie bijeenkomst van Pakhuis Oost over het regionale medialandschap van de toekomst. Het was een erg interessant en af en toe verhit debat tussen de verschillende aanwezige kopstukken van de regionale media. Deze media zijn in Enschede actief en waren aanwezig: – 1Twente, de streekomroep zonder winstoogmerk, waarover we in de raadsvergadering van 7 november gestemd hebben, met als gevolg dat ze €400.000 structurele subsidie krijgen van de gemeente Enschede – De Tubantia, onderdeel van de commerciële Belgische mediagroep DPG media waarvan de eigenaren onbekend zijn. – RTV Oost, de regionale omroep van Overijssel. – Tkkr, een relatief nieuw mediaplatform dat wordt uitgegeven door Stichting de Welle

Pakhuis Oost organiseert regelmatig bijeenkomsten over relevante maatschappelijke thema's. Ik raad iedereen van harte aan om ze af en toe te bezoeken! Hier is de lijst met aankomende bijeenkomsten te vinden.

Raadsvergadering 7 november

Luc: Maandag 7 november 2022 was de eerste keer dat Volt Enschede actief bij de begrotingsvergadering van de Raad zat. Wanneer het over geld gaat, staan alle partijen in de rij om hun belangen te behartigen. Dit met in sommige gevallen misplaatste moties en statements als gevolg.

Stedelijk beleid lijnrecht tegenover landelijk beleid Ten tijde van deze vergadering zaten wij in Nederland nog vol verbazing te kijken naar de situatie in Ter Apel. Vluchtelingen die onder vaak erbarmelijke omstandigheden naar Nederland zijn gevlucht, komen hier terecht in tenten en slapen buiten op de grond. Dit was zo ernstig dat Artsen zonder Grenzen voor het eerst in haar geschiedenis op moest treden in Nederland.

Landelijk werd er druk gezocht naar allerlei oplossingen om deze crisis op te lossen. Deze onmenselijke situatie moe(s)t zo snel mogelijk opgelost worden. Terwijl de VVD in Den Haag hier druk mee bezig was, had de VVD van Enschede wat anders aan haar hoofd. Niet nog meer vluchtelingen naar Enschede, al helemaal niet op vliegveld Twenthe. Want vliegveld Twenthe moet weer open.

Het Natura 2000 gebied op vliegveld Twenthe

Het gebrek aan inzicht op een ramp die onder onze ogen voltrekt is pijnlijk zichtbaar in de raad. In de afbeelding hierboven zijn de natuurgebieden grijs gekleurd. Het aangrenzende Natura 2000 gebied is limoengroen gekleurd.

Wanneer wij er in Enschede voor kiezen om het vliegveld daadwerkelijk weer voor civiele vakantievluchten te gebruiken, zullen wij ergens anders stikstofruimte vandaan moeten halen. De doodsteek voor de boeren in Enschede en omgeving. De woningnood zal voorlopig nog niet opgelost worden, want het vliegveld gaat voor.

Tot een motie is het nog niet gekomen, echter werd er wel medegedeeld dat dit in de toekomst er wel aan zit te komen. Terugkomend op de boeren, wanneer deze grenzen aan een Natura2000-gebied zijn deze genoodzaakt te verhuizen. Zoals hierboven zichtbaar is, grenst vliegveld Twenthe direct aan een Natura2000-gebied. Dit feit kan voor een aardig dillema zorgen. De echte vraag die hierbij gesteld zal moeten worden: Waar wil de VVD vliegveld Twenthe gaan plaatsen? Want Natura2000 gebieden zijn niet zomaar terug te draaien (bron: NPO Radio 1 – NOS Journaal).

Staat dit er nou echt?

Enkele raadsleden is het naar aanloop van deze vergadering ontgaan dat zij een voorbeeldfunctie bekleden. Natuurlijk, achter de schermen worden er grappen gemaakt, plezier is ook een belangrijk onderdeel van dit werk.

Motie_Bitterbal

Hoewel deze motie later weer is ingetrokken, laat het wel zien dat de grootste partij van Enschede verder van de maatschappij afstaan als zij doen geloven. In Nederland heeft op dit ogenblik 53 procent van de mannen en 47 procent van de vrouwen overgewicht (bron: CBS). Het feit dat er nu in Enschede een officiëel document is, waarbij potentieel de gezonde snacks volledig worden ingewisseld voor de vette hap, is iets waar de indienende partij zich nogmaals voor achter de oren mag krabben.

Erik noteert dat hij best zou genieten van een lekkere oesterzwambitterbal tijdens de raadsvergadering! Ik vond het mooi dat ze rekening hielden met raadsleden met voorkeur voor veganistische frituurhapjes bij deze motie en vond hem prima ;–) Ik snapte ook de ophef niet zo.

De begroting

Maarten: Wij hebben tegen de begroting gestemd om twee hoofdredenen. De eerste is vanwege de vorm. Het is geen SMART begroting. De begroting is op de meeste onderwerpen in ieder geval niet specifiek en ook niet meetbaar, de eerste twee letters van SMART. Wij vinden de vorm van de begroting, dus los van de inhoud, niet goed genoeg om er als raadsleden op te kunnen sturen. Daardoor missen wij bij deze begroting het eigenaarschap wat we over over onze begroting zouden moeten hebben, zodat we als raad ons budgetrecht kunnen uitoefenen.

Ons tweede argument om tegen de begroting te stemmen gaat over de inhoud. Deze begroting geeft ons geen vertrouwen dat we over de gemeentegrenzen heen kijken naar regionale of mondiale uitdagingen waar wij ook in Enschede een verantwoordelijkheid voor dragen.

  1. Het is bijvoorbeeld een 3 graden begroting. Er wordt geen prioriteit gegeven aan het tegengaan of vertragen van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, die door experts als de grootste uitdaging van onze tijd wordt beschouwd.

  2. Er wordt te weinig aandacht en geld besteed aan het bevorderen van een gemeenschapsgevoel van alle Enschedeërs in de samenleving van deze tijd. Daardoor laten we de toenemende segregatie en polarisatie gebeuren, ook in Enschede. Daar hoort ook een asielbeleid bij, en een proactieve houding om iedereen te laten integreren in een interculturele samenleving. Maar bij gemeenschapsgevoel hoort ook ongelijkheid. Ook daar zou Enschede, dat van de 344 Nederlandse gemeenten het op-één-na slechtst scoort op het gebied van kansengelijkheid, een proactieve rol in moeten spelen.

  3. Ook wordt te weinig aandacht en geld besteed aan het tegengaan van drugsproblematiek, georganiseerde misdaad en ondermijning, bijvoorbeeld door het bevorderen van de weerbaarheid van ál onze inwoners, om zich daartegen te kunnen verzetten. Zo laten we de grote maatschappelijke impact van deze problematiek voortduren.

Wat ons ook opvalt is dat op politiek niveau alle onderwerpen die niet binnen het coalitieakkoord vallen, worden overgelaten aan de raad, maar daar is geen ruimte voor overgelaten in de begroting. Ook zijn er ambities opgenomen in de begroting zonder er een reservering voor te doen.

Future Search

Linda:

Linda werkt met een groep aan het pleinenplan Hoe veilig is onze binnenstad? Wat zijn punten die onze binnenstad bijzonder maken en die we moeten koesteren? Wat is er in het verleden allemaal gebeurd in onze binnenstad, stad, de wereld en wat heb je zelf meegemaakt in Enschede? Welke plannen zien we om samen te werken aan het vergroten van de leefbaarheid?

Allemaal vragen waar ruim 80 vertegenwoordigers vanuit politie, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, gemeenteraad, ondernemers zich samen over hebben gebogen tijdens een zogenaamde driedaagse 'Future search'. Linda en Erik schoven ook aan, net als zes andere gemeenteraadsleden.

De opzet van deze driedaagse was verfrissend en goed doordacht. Door steeds in kleine groepen na te denken over de antwoorden op vragen, leerden we nagenoeg iedereen kennen. We kregen de tijd om te luisteren naar elkaars opvattingen en (soms heftige!) ervaringen, en ook de tijd om out of the box te gaan met ideeën.

Op de laatste ochtend werkten we samen een achttal kansrijke plannen uit: geen papieren tijgers, maar plannen die we echt komende tijd gaan oppakken. Samen met de mensen die al met het onlangs door de raad vastgestelde Actieplan Binnenstad bezig zijn bijvoorbeeld.

Wil je meer weten over de plannen, stuur dan even een berichtje aan de fractie ;–)

Raadsbijeenkomst kansengelijkheid

Oscar:

Met de nieuwe raad is onder andere afgesproken dat de hele raad meer betrokken gaat worden bij enkele grote thema's. Een van die punten is kansengelijkheid. Dit is iets wat zo belangrijk is, dat alle partijen vanuit de raad hier samen aan willen zitten om op de lange termijn hier oplossingen voor te verzinnen. Voor dit onderwerp hadden we op 28 november de eerste raadsbijeenkomst om het hier over te hebben. Bijna alle partijen hadden wel raadsleden hier naar afgevaardigd en uiteraard waren wij met z'n driëen ook hierbij aanwezig.

Deze bijeenkomst begon met een aantal lezingen. Een over gezondheid en een over onderwijs. Rode draad door deze twee presentaties was wel dat mensen met een lagere Sociaal Economische Status over het algemeen slechter scoren. Ze zijn vaker ziek, leven minder lang en scoren op school minder goed bij dezelfde aanleg. Een veelgehoord punt als het om kansgelijkheid gaat is dat de eerste 1000 dagen na conceptie een ontzettend grote invloed heeft op het verloop van de rest van je leven. Het spreekwoord dat iemand die voor een dubbeltje geboren is, nooit een kwartje zal worden blijkt een kern van waarheid te bevatten.

Na de presentaties splitste de groep zich op voor gesprekken over kansengelijkheid. Hier hadden we het met mensen uit het onderwijs of ervaringsdeskundigen over wat zij tegenkomen of waar ze tegen aan lopen. Erg indrukwekkende verhalen over hoe mensen door de omgeving waar ze in opgroeien eigenlijk een bepaalde positie in worden gedwongen waar ze erg moeilijk uitkomen.

Concrete actie is er nog niet gekomen uit deze raadsbijeenkomst, maar daar was deze ook niet voor bedoeld. Voordat je beslissingen kan nemen moet je jezelf informeren en dat was de focus van deze bijeenkomst. Dat was ook een punt vanuit de ervaringsdeskundigen. Het is belangrijk dat we luisteren naar de ervaringen van mensen voordat we beleid op onze eigen ervaringen gaan maken. Want de ervaringswereld van iemand die in een andere omgeving opgegroeid is, is heel anders. En dat is iets wat door ambtenaren en beleidsmakers dikwijls over het hoofd wordt gezien.

Deze manier van informeren beviel ons erg. In de reguliere vergaderingen staan ook regelmatig informerende agendapunten, maar die verzanden vaak toch weer in een politieke discussie waarbij het gaat om de aandacht te pakken. In de setting waar we nu de bijeenkomst hadden voelde het toch meer alsof we met z'n allen proberen een probleem op te lossen.