Het politieke jaar is begonnen

Blog Fractie Enschede - 3 november 2022 -

En dat geldt ook voor deze blog :)

3 nov. 2022

In maart 2022 deed Volt voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Enschede. Linda en Erik behaalden allebei een zetel in deze gemeenteraad.

Na de eerste paar maanden lijkt het ons waardevol om iedereen die dat wil wat meer inzicht te geven in wat we aan het doen zijn. Dit dwingt ons zelf ook tot wat meer reflecteren en terugkijken. Vanaf nu zal de fractie regelmatig blogs publiceren om te delen wat we meemaken en hoe we dat ervaren. We doen dit omdat we hopen dat jij het leuk of leerzaam vindt, maar ook omdat we geloven dat transparantie en verantwoording aan de basis liggen van vertrouwen in de politiek. Emily O'Reilly, de Europese Ombudsvrouw, heeft dit recent mooi verwoord:

"Transparantie en verantwoording helpen om te verzekeren dat publieke instituties de belangen van allen dienen en maken het voor inwoners mogelijk om geïnformeerde keuzes te maken. Met deze waarden versterken we het democratisch contract waarop de Europese samenleving gebaseerd is."

https://social.network.europa.eu/@ombudsman/109002408658309914/embed

We zullen in deze blogs wat algemene informatie delen, en daarnaast laten we iedereen van de (steun)fractie die dat wil aan het woord, om hun perspectief op wat we aan het doen zijn te delen. We beginnen met Maarten:

De beleving van Maarten

Sinds mijn lidmaatschap van Volt even voor de landelijke verkiezingen ben ik op zoek naar een manier om de partij te helpen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen heb ik nog even overwogen om mij kandidaat te stellen. Dit kwam voor mij echter niet op een goed tijdstip. In plaats daarvan heb ik geholpen met het opstellen van het beleid en het verkiezingsprogramma. Een betere optie was de ‘schaduwfractie’, wat nu de fractieondersteuning is. Ik was dan ook vol verwachting toen ik werd gebeld om mee te doen. Zoals te verwachten is de fractie druk bezig geweest met inwerken en hun weg vinden in de dagelijkse gang van zaken. Er komt een enorme hoeveelheid informatie op je af in het begin. De politiek is echt wel een vak apart….., en dat is even wennen…. Gelukkig zijn er grote stappen gemaakt en raakt de fractie steeds beter ingewerkt. We zijn nu bezig vooruit te plannen, zodat we ons verkiezingsprogramma kunnen gaan uitvoeren. Ik vind het erg leuk om de ontwikkeling te zien en om daaraan bij te dragen, naast mijn inhoudelijke kennis over diverse thema’s. Dat mag (allebei) overigens nog wel meer gebeuren :–)....

De maand september van Oscar

We zijn weer begonnen! Deze maand had ik twee stadsdeelcommissies waar ik aan meedeed en de kamer Sociaal. In de Stadsdeelcommissie Oost werden de nieuwe plannen voor het trainingscomplex van FC Twente op het Diekman aan de Gemeenteraad gepresenteerd. Een erg ambitieus plan, waar ook andere Enschede topsporters van zouden kunnen profiteren. Ik ben mijn hele leven al fan van FC Twente, dus het was voor mij erg gaaf om deze plannen te zien te krijgen. Is het allemaal rozegeur en maneschijn? Dat zeker niet. Om de grond bouwklaar te maken, zal de gemeente een bedrag tussen de 4 en 5 miljoen moeten neerleggen. Ook het lot van de huidige verenigingen op deze plek is nog niet zeker. Een plan om dus goed in de gaten te houden.

De gemeente organiseert regelmatig netwerkbijeenkomsten onder de naam 'Rondkomen met je inkomen' om samen met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties en scholen te praten over de problemen die spelen in Enschede op het gebied van armoede. Ook ik sloot hier samen met een aantal fractieleden van andere partijen bij aan. Dat de nood hoog is, bleek wel uit deze bijeenkomst. De zorgen bij de maatschappelijke organisaties zijn groot. Volgens sommige schattingen kunnen meer dan 30.000 huishoudens in Enschede de komende tijd in de problemen komen door de stijgende inflatie. Dat is grofweg de helft van alle Enschede huishoudens. Met de komst van het door Linda al benoemde noodfonds kunnen we hier hopelijk iets in verzachten. Maar uit het debat in de kamer Sociaal kwam ook wel vrij duidelijk naar voren dat we het als gemeente niet in ons eentje kunnen doen. Gelukkig zijn er door het kabinet nu een aantal plannen aangekondigd, op de plekken waar dit niet voldoet hebben we in Enschede gelukkig nog het noodfonds als vangnet.

Ik doe ook meer dan alleen vergaderen. Op 10 september waren wij uitgenodigd voor de open dag van Ixta Noa. Ixta Noa is een organisatie die mensen met (psychische) problemen ondersteunt in hun praktijkhuizen. In Enschede zitten ze aan de Molenstraat. Ze bieden een woonkamer waar mensen kunnen praten over waar ze mee zitten op een laagdrempilige manier. Hier worden ze gekoppeld aan vrijwilligers die zelf in het verleden ook met problemen hebben geworsteld. Op die manier kunnen de cliënten altijd terecht bij ervaringsdeskundigen. Het was erg interessant om met de vrijwilligers en cliënten van Ixta Noa te praten. Aan alle gesprekken die ik hier heb gevoerd merkte ik wel dat dit echt iets is wat mensen weer op weg helpt. Alleen al het feit dat je als hulpbehoevend persoon terecht kan bij iemand die in het verleden met hetzelfde heeft zitten kampen als jij is ontzettend waardevol. Ze wisten me ook te vertellen dat ze bezig waren met een logeerkamer waar mensen tijdelijk terecht kunnen, mocht iemand om wat voor reden even van huis weg moeten. Het stokt alleen nog even bij de financiering, waarbij de gemeente en de zorgverzekeraars naar elkaar wijzen. Na dit bezoek heb ik ook de wethouder (die hier ook bij aanwezig was) even gevraagd hoe we dit voor elkaar zouden krijgen. Hij beloofde me dat ze er mee bezig zijn, dus hopelijk kan dit mooie initiatief binnenkort nog weer een beetje uitgebreid worden.

Vanuit het oogpunt van Luc

Het reces zit er weer op. De eerste gemeenteraadsvergadering heeft de fractie er alweer op zitten. Een half jaar Volt in de gemeenteraad van Enschede, betekent dat we langzaam van de kraamkamer naar de kinderschoenen verhuizen. Ook achter de schermen is dit duidelijk merkbaar, een half jaar terug werden de fractievergaderingen nog gehouden in café de Vluchte, waar wij tegenwoordig elke woensdagavond vergaderen in het gemeentehuis. Niet alleen de plaats van onze vergaderingen heeft een kleine update gehad, tevens onze manier van samenwerking en documenteren is verandert. Waar het voor het reces bijna alleen nog maar notuleren was voor mij als Chief, komen er nu langzaam de andere taken om de hoek kijken. Waardoor de communicatie tussen de fractie en de partij soepeler en duidelijker zal gaan verlopen. Transparantie van de overheid is iets wat wij bij Volt hoog in het vaandel hebben staan, het is dan mooi om op deze manier, te beginnen binnen de partij, te praktiseren wat wij prediken.

Linda vertelt

Het is vast niemand ontgaan: we zitten midden in een energiecrisis. Alle Enschedeërs krijgen daar mee te maken, of je nu student, werkende, pensionado, arm, rijk, huurder of huizenbezitter bent. Ik heb zelf ook even moeten slikken toen mijn energierekening verdrievoudigde afgelopen zomer. Nu heb ik een redelijk goed inkomen, dus ik denk dat ik de thermostaat maar een halve graad lager hoef te zetten om de winter door te komen. Maar heel veel inwoners in Enschede gaan het echt zwaar krijgen met de torenhoge energie-, brandstof- en supermarktprijzen. In de gemeenteraad hebben we dit natuurlijk besproken, al voor de zomer, en het college gevraagd met een voorstel voor een noodfonds te komen.

Dat voorstel is maandag 26 september, met de nodige aanpassingen (in de vorm van amendementen), goedgekeurd door alle 39 raadsleden. Op de foto zie je ons als raadsleden vol spanning kijken naar het scherm waar de uitslag van de stemming op verschijnt. Volt heeft voor de volgende zaken gestemd: – verhoging van het fonds van 1 naar 2 miljoen; – een verlenging van de looptijd van 1 januari naar 1 maart en het mogelijk maken dat iemand in die periode niet eenmalig maar structureel hulp uit het noodfonds krijgt; – dat gebruikers van het noodfonds niet verplicht een budgetadvies krijgen, maar het zelf kunnen aangeven dat advies te willen ontvangen.

Wethouder Arjan Kampman (PvdA) gaf aan dat de gehele communicatie over dit unieke fonds uitgedacht is en dat bestaande (en beproefde) communicatiekanalen ingezet worden. Ik vind het daarom niet nodig dat er, zoals voorgesteld in een motie van D66, extra onderzoeken moeten plaatsvinden naar de mogelijkheden van een SMS-bom en een anonieme telefoonlijn of dat er extra gelden voor communicatie-uitingen nodig zijn. Erik heeft voor de motie gestemd, ik tegen. Uiteindelijk heeft een meerderheid van de raad ingestemd met de motie. Ik ben benieuwd of de resultaten van de onderzoeken er zijn voordat het fonds uitgeput is... Wil je weten wat TC Tubantia over het noodfonds en de stemming heeft geschreven, klik dan hier.

Erik over september

De maand begon met een fascinerende lezing van Willeke Slingerland over informele netwerken en netwerkcorruptie. De kern van haar verhaal was dat het niet zo'n probleem is als je af en toe een boek of een fles wijn als cadeau aanneemt, maar dat mensen vaak (en soms onbewust) mensen voortrekken uit hun informele netwerken, zoals vriendengroepen en clubjes. Daardoor ontstaat er een ongelijk speelveld tussen mensen die wel en niet in het netwerk van bestuurders zitten. Het was een sterk verhaal, dat nog wel opvolging gaat krijgen, hopelijk zowel binnen de gemeenteraad, Volt, als andere netwerken waar ik onderdeel van ben. Op 25 september is er een mooi interview met mr. dr. Slingerland in Follow the Money verschenen.

Ik wil trouwens graag een onderscheid maken tussen wat er in het Stadhuis gebeurt, en wat daarbuiten. Alles wat in het Stadhuis gebeurt kun je alles terugkijken via deze site, dus ik zal in deze blogs wellicht meer delen over wat naar mijn ogen interessanter is: wat doe je als volksvertegenwoordiger buiten het instituut van de raad?

Op 14 september had ik toffe avond. Eerst ging ik met een aantal collega-raadsleden op bezoek bij Twence, en heb ik alles gezien en gehoord over wat er gebeurt rondom afvalverwerking in Twente. Leuk feitje: Er is al een tijd een actieve afvaluitwisseling met Münster (overtollig groen afval komt deze kant op, overtollig restafval gaat daarheen). Ze zijn zelfs geïnteresseerd om ook aandeelhouder te worden van Twence (ja, Twence is in publieke handen). Een mooi voorbeeld van samenwerking over de grens! Na de afspraak bij Twence ging ik meteen door naar Rijssen voor het presidium van de Twenteraad. Collega-raadslid Lourraine Lents is eigenlijk lid van dit presidium, maar als plaatsvervangend lid mocht ik de gemeente Enschede vertegenwoordigen omdat Lourraine niet kon. Om deze twee afspraken te combineren heb ik m'n motor weer even uit de mottenballen gehaald (ik had er misschien al een jaar niet op gereden), want er zat maar een half uur tussen :')

Omdat dit anders een nog veel langer verhaal wordt ga ik niet overal over uitweiden, maar ik heb in september ook: – Een afspraak gehad met studentenvertegenwoordigers en studentambtenaren van de Universiteit Twente om wat duidelijkheid te krijgen over de uitdagingen en mogelijkheden voor studenten met de stijgende energielasten, en wat we daaraan kunnen doen. – Een 3-daagse training (2 gehad, 1 te gaan) community building van Cormac Russel, waarvan ik eerst dacht dat ik hem zelf moest betalen, maar er blijkt binnen de gemeenteraad geld beschikbaar te zijn voor opleidings- en ontwikkelingskosten. Erg tof dat ik me mag ontwikkelen via trainingen die ik zelf van waarde acht. De training is georganiseerd door Joop Hofman van de Rode Wouw, die ik heb leren kennen toen hij dit voorjaar een fascinerende lezing gaf bij Pakhuis Oost. – Een afspraak gehad met de coördinator van het BRIDGE-programma om informatiebeheer- en archivering in Enschede op orde te brengen – Dit Boosting local politics evenement bezocht, georganiseerd door het Europees Comité van de Regio's. – Samen met collega-raadsleden Maschja Baas, Robin Wessels en Carma Woltjer kennis gemaakt en behoorlijk wat vragen gesteld aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG), Chief Information Security Officer (CISO) en iemand van het CIO-office (Chief Information Officer). – Een diner met veel collega-raadsleden en allerlei vertegenwoordigers uit onderwijswereld over kansengelijkheid in het onderwijs. – Grondfest in Nijmegen bezocht, met onder andere hele mooie inzichten van Iris Wijnen, Zanillya en een live-opname van Boekenstijn en de Wijk over weerbaarheid in tijden van oorlog. Ik ga volgend jaar zeker weer naar Grondfest, het was super! – Samen met Oscar Ixta Noa bezocht bij de open dag. Wat is dat een fantastische plaats!

Als laatst heb ik nog een uitgebreid gesprek gehad met twee jongerencoaches van de gemeente. Wat was dat waardevol! Zij lieten mij de verhalen van jongeren en hun uitdagingen horen. En die verhalen mis ik als ik alleen maar stukken lees. Meiden die slachtoffer zijn van loverboys, jongens die de drugswereld in worden getrokken door status en geld, en jongeren die, als ze ineens een groot bedrag (denk, energietoeslag) op hun rekening krijgen, de nieuwste iPhone kopen in plaats van wachten tot de energierekening komt. Want ja, als je nooit geld hebt gehad, wanneer heb je dan geleerd om met geld om te gaan? We moeten ons als overheid wel blijven verplaatsen in mensen voor wie we 'oplossingen bedenken' en beleid maken. Vanuit mijn community building training gedacht, moeten we überhaupt minder oplossingen bedenken en in plaats daarvan mensen direct vragen wat ze nodig hebben, en ze te faciliteren om dat zelf te gaan regelen. Ik was één van deze jongerenwerkers tegengekomen bij een onderdeel van ons uitgebreide inwerkprogramma dit voorjaar en heb toen een vervolgafspraak gemaakt.

Vooruitblik: wat gaan we in oktober doen?

Je kunt op deze website van de gemeenteraad al precies zien waarover we gaan stemmen. Het zal onder andere gaan over het actieplan om de binnenstad de komende jaren flink te versterken, de bouw van 159 woningen aan het Stationsplein (nu Warp), de regels rondom terrassen in de binnenstad en over hoe de wijk Oost Boswinkel er in de toekomst uit zal zien.

Ook weten we al dat we op 7 en 8 november gaan stemmen over de begroting. We zijn niet betrokken geweest bij het opstellen daarvan, maar als nieuwe fractie is dit de eerste keer dat we er niet alleen wat van kunnen vinden, maar ook suggesties voor aanpassing kunnen doen! Je vindt hier de stukken van de begroting voor onze vergadering (PDF). De begroting is hier ook goed online te lezen.

Vind je hier wat van? Laat het ons weten! Bij veel animo kunnen we een middag plannen waarin we met z'n allen in de begroting duiken.

Erik over de begroting

Mijn eerste blik viel op de €330.000 voor cameratoezicht, terwijl er geen euro beschikbaar is voor een waterkraantje om inwoners te verkoelen tijdens een hittegolf. We gaan dus de hele stad vol met camera's... Ik lees bij de prioriteiten uit het coalitieakkoord, dat er €900.000 uitgetrokken voor een pilot gratis parkeren, €1.600.000 voor 'impuls economie', terwijl het woord 'isoleren' maar één keer in dit hele document voorkomt in een stukje tekst over één wijk, Twekkelerveld. Er staat niets in over lokaal eigenaarschap van opwek hernieuwbare energie, en het woord windmolen staat er überhaupt niet in. Na het diner over onderwijs, waar veel collega's aanwezig waren en waarin het vaak ging over dat er veel kinderen zijn die zonder ontbijt naar school gaan, zocht ik even op de woorden 'ontbijt', 'lunch' en 'maaltijd'. Helaas. In Arnhem hebben ze gewoon €500.000 per jaar voor schoollunches begroot, die stond al in het coalitieakkoord. En ze willen het nu versneld invoeren. Het lijkt duidelijk dat de coalitie in Enschede andere prioriteiten heeft dan wij. We gaan 'm eens goed doorspitten.

Hopelijk heb je genoten van dit inkijkje in onze activiteiten als gemeenteraadsleden. Tot de volgende keer!

Erik Kemp Linda Wissink Oscar Escobosa Bosman Luc Blokhuis Maarten Laponder