EP kandidaat Teun Janssen met zijn grootvader in Sittard

Flyeren met Teun op bankje - Maastricht

3 jun. 2024 13:00 - 17:00
Maastricht

Bij deze activiteit zal onze nummer 3 EP kandidaat Teun Janssen op een "ask me anything" bankje aanwezig zijn om mensen te motiveren in gesprek te gaan.

Gebruik het aanmeldformulier om op te geven bij welke flyeracties je denkt aanwezig te kunnen zijn. Het is niet verplicht om je op te geven maar wel handig.

We willen iedereen vragen om zich voor ten minste twee acties aan te melden als dat gaat.

Als je vragen hebt over het wie, wat, waar, of liever gewoon zelf wat flyers thuis krijgt om uit te delen of in brievenbussen te doen, meld je dan in de campagne kanjers app groep.

During this activity, our number 3 EP candidate Teun Janssen will be present on an "ask me anything" bench to motivate people to start a conversation.

Use the registration form to indicate which flyer promotions you think you can attend. It is not mandatory to register, but it is useful.

We would like to ask everyone to register for at least two promotions if possible.

If you have questions about the who, what, where, or would rather just get some flyers at home to hand out or put in mailboxes, sign up for the campaign champs app group.

Doe mee!

We gebruiken één centraal formulier voor alle geplande flyeracties, dus je hoeft niet alles aan te klikken op de website ;)

We use one central form for all planned flyer promotions, so you don't have to click everything on the website ;)

Meer activiteiten

Alle events