De Voltwijzer

Welkom bij de Voltwijzer! De verschillen en overeenkomsten tussen politieke partijen zijn niet altijd meteen duidelijk. Twijfel je tussen Volt en een andere partij en ben je op zoek naar waar Volt en die andere partij anders over denken? Hier helpen we je met een handig overzicht.

De Voltwijzer

Een vliegende witte stem box voor het Volt logo

Volt & VVD

Met afdelingen in meer dan dertig landen (onder andere in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oekraïne) en meer dan 130 vertegenwoordigers in diverse landen, is Volt de enige échte Europese partij. Volt gelooft in systeemverandering via een verenigd, federaal Europa. Volt vindt dat er een sterke, betrouwbare en integere overheid nodig is die beschermt. Die optreedt als marktmeester en actief helpt om klimaatverandering te stoppen, solidariteit en sociale rechtvaardigheid te organiseren, betaalbare woningen te bouwen (en betaalbaar te houden) en de vertrouwensband tussen overheid en burger te herstellen.

Volt en de VVD zijn in veel opzichten tegenpolen.

Volt is vooruitstrevend (progressief), de VVD behoudend (conservatief). De VVD houdt de deur naar de PVV en dus naar een rechts-conservatief kabinet open. Ook zijn ze op het gebied van migratie radicaal rechts te noemen en willen ze het bedrijfsleven hun gang laten gaan wanneer het op vervuiling aankomt. Het beleid dat de VVD de afgelopen 13 jaar heeft gevoerd willen ze voortzetten, met een programma waarin de partij op veel punten weinig concrete voorstellen doet.

We werken in de Tweede Kamer zelden samen met de VVD. Er is dan ook een groot aantal belangrijke verschillen met de VVD: