De Voltwijzer

Welkom bij de Voltwijzer! De verschillen en overeenkomsten tussen politieke partijen zijn niet altijd meteen duidelijk. Twijfel je tussen Volt en een andere partij en ben je op zoek naar waar Volt en die andere partij anders over denken? Hier helpen we je met een handig overzicht.

De Voltwijzer

Een vliegende witte stem box voor het Volt logo

Volt & D66

Met afdelingen in meer dan dertig landen (onder andere in Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Oekraïne) en meer dan 130 vertegenwoordigers in diverse landen, is Volt de enige échte Europese partij. Volt gelooft in systeemverandering via een verenigd, federaal Europa. D66 lijkt afgestapt van het idee van een federaal Europa. 

Volt vindt dat er een sterke, betrouwbare en integere overheid nodig is die beschermt. Een overheid die optreedt als marktmeester en actief helpt om klimaatverandering te stoppen, solidariteit en sociale rechtvaardigheid te organiseren, betaalbare woningen te bouwen (en betaalbaar te houden) en de vertrouwensband tussen overheid en burger te herstellen. D66 vertrouwt meer op het mechanisme van de vrije markt en het verleiden van mens en bedrijf, met de overheid als gelijkwaardige gesprekspartner. 

We zijn niet tegen marktmechanismen - integendeel - maar de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat met verleiding alleen de doelen te langzaam, of niet, bereikt worden. Volt wil de rol van de overheid in de samenleving versterken. Meer normeren en beprijzen: de vervuiler moet niet alleen betalen voor vervuiling, maar ook stoppen met vervuilen. Daar hoort een sterke overheid bij die meer afdwingt en desnoods radicale stappen zet. 

In de Tweede Kamer werkt Volt geregeld goed samen met D66. Er zijn enkele belangrijke verschillen en overeenkomsten tussen Volt en D66 waaronder: