Biografie

Ik ben Sylvia van laar (29, vrouw) en ben onlangs terugverhuisd naar Den Haag, waar ik ook opgroeide. In de tussentijd woonde ik in Groningen, Utrecht en Leiden. In 2018 studeerde ik af als apotheker en verdedig binnenkort mijn proefschrift over de inzet van text-mining voor betere evaluatie van kankergeneesmiddelen. Waar in mijn onderzoek het beschikbaar krijgen van de juiste data al centraal stond, ben ik in mijn huidige baan als senior beleidsmedewerker bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hiermee doorgegaan. Concreet werk ik aan de vraag hoe gegevens moeten worden vastgelegd en uitgewisseld, zodat een zorgverlener snel over de juiste informatie beschikt, om een patiënt goed te kunnen behandelen.

Sinds 2019 zet ik me in voor Volt. Onder andere als city-lead in Leiden, het voorzitten van de General Assembly in Lissabon, het selecteren van bestuursleden voor het wetenschappelijk bureau en in het NL community organising team, maar het liefst op straat met een pak flyers in m’n handen. Daarnaast was ik ook in 2021 kandidaat Kamerlid.

In m’n vrije tijd train ik voor (halve) marathons, luister ik podcasts, lees ik graag, klus ik in m’n nieuwe huis en ben ik regelmatig op het Haagse Plein te vinden.

Motivatie

Als Kamerlid wil ik mij inzetten voor een gezond Nederland waar zorg toegankelijk is en vooral blijft in de toekomst. Met de vergrijzing wordt de zorgvraag komende jaren alleen maar groter. Nu werkt een op de zeven mensen al in deze sector en zal dit in 2040 toenemen tot een op de vier. Dit staat los van alle vrijwillige (mantel)zorg die nu al wordt geleverd. Ook besteden we nu al een kwart van het belastinggeld aan zorg en beperken tekorten van (genees)middelen nu al dagelijks behandelingen en daarmee gezondheid van mensen. Die toegankelijkheid is dus niet gegarandeerd. Ik wil focussen op brede preventie, waarbij armoedebestrijding en onderwijs belangrijke onderdelen zijn, op het inzetten van de EU voor betere onderhandelingsposities voor die (genees)middelen en voor verdere digitalisering van de zorg, zodat zorgverleners meer tijd hebben om te zorgen en iedereen eigen data kan beheren. Ook vind ik representatie en inclusie erg belangrijk. Bij alles wat je doet in de Kamer neem je je eigen perspectief mee, en als jonge vrouw zonder hoogopgeleide ouders heb ik nog wel wat nodige perspectieven toe te voegen.

Steun Sylvia en Volt in de campagne

Met jouw donatie voeren we campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in november.

Updates van onze mensen?

Onze mensen schrijven regelmatig mee aan onze nieuwsbrief. Word lid om hem te ontvangen, of abonneer je hier.

Inschrijven