Biografie

Mijn naam is Dianne Elsinga en ik stel me beschikbaar als topkandidaat voor de Tweede Kamer namens Volt. Ik ben 46 jaar en woon in Delft met mijn gezin, bestaande uit mijn man, drie tienerdochters en een hond. Ik ben nieuwsgierig, heb veel interesses en houd van afwisseling. Daarom heb ik meerdere opleidingen gevolgd, verschillende banen gehad en (vanwege mijn Indiase schoonfamilie) een tijd in India gewoond en gewerkt.

Door mijn levens- en werkervaring heb ik een vermogen ontwikkeld om verschillende belangen en perspectieven van mensen aan elkaar én aan een visie of doel te verbinden. Omdat mensen zich door mij gezien en gehoord voelen, krijg ik mensen mee, ook als ze het maar deels of zelfs niet eens zijn met de voorgestelde oplossing.

Op dit moment werk ik bij de TU Delft, onder andere in de rol van duurzaamheidscoördinator. Daarvoor heb ik gewerkt als coördinator in een inloophuis voor mensen die in armoede en/of eenzaamheid leven. Ook was ik medewerker van het Volt partijkantoor en mede gezorgd voor de organisatie van de deelname aan de Provinciale Statenverkiezingen en de Eerste Kamerverkiezingen en aan het optuigen van het integriteitssysteem van de vereniging Volt.

Motivatie

Ik woonde enkele jaren in Delhi, India. Die periode zorgde ervoor dat ik uit mijn bubbel ben gestapt. Ik werd me bewust van hoe goed het leven in Europa is en tegelijk dat dit niet voor elke Europeaan geldt. In India zijn de uitdagingen overal zichtbaar: de armoede, de ongelijkheid en de vervuiling. Ook in Europa en in Nederland spelen er uitdagingen. Alleen zijn die minder zichtbaar en voelbaar, zeker als je bevoorrecht bent zoals ik. Toen ik terugkwam in Nederland zegde ik mijn baan in het bedrijfsleven op om te gaan werken in de publieke sector en te kunnen bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen. Mijn grootste motivatie om kandidaat Kamerlid te zijn namens Volt is mijn overtuiging dat het basisinkomen een oplossing biedt: burgers die knel zitten in het woud van toeslagen; armoede en de stress en gezondheidsproblemen die daarmee samenhangen; kansenongelijkheid van kinderen die in armoede opgroeien en gemeenten, die als verantwoordelijke voor het beleid, aanlopen tegen een wirwar van regels die elkaar in de weg zitten; mensen die veel bijdragen als (mantel) zorger, zonder daarvoor betaald te worden. Het mogelijk maken van een experiment met het basisinkomen is mijn inzet voor de komende vier jaar.

Steun Dianne en Volt in de campagne

Met jouw donatie voeren we campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in november.

Updates van onze mensen?

Onze mensen schrijven regelmatig mee aan onze nieuwsbrief. Word lid om hem te ontvangen, of abonneer je hier.

Inschrijven