Biografie

Met groot enthousiasme stel ik me voor als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Mijn naam is Bart Hemmes, een 23-jarige student die sinds een jaar in Den Haag woont. Hier studeer ik aan de Universiteit Leiden, waarbij ik drie studies doe: International and European Governance, Governance of Sustainability en International Studies.

Naast mijn studie ben ik nauw betrokken bij klimaat- en duurzaamheidskwesties. Als voormalig voorzitter van Youth For Climate NL heb ik mij ingezet om de urgentie van de klimaatcrisis vanuit het perspectief van jongeren onder de aandacht te brengen, zowel bij de politiek als het bredere publiek. Bovendien heb ik als Sustainable Operations Coordinator aan de Universiteit Leiden concrete stappen gezet om duurzaamheid te bevorderen.

Bij Volt was ik eerder actief als kandidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarnaast heb ik samen met mede-Volters Violet NL, de jongerengroep binnen Volt, opgericht waarmee we jongeren helpen zich te ontwikkelen binnen de partij. Met mijn multidisciplinaire achtergrond, gedrevenheid en ervaring binnen diverse maatschappelijke thema's, ambieer ik een rol als reguliere kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen. Samen met jullie wil ik werken aan een duurzame toekomst waarin iedereen gehoord wordt en waar de stem van de jeugd een centrale rol speelt!

Motivatie

Mijn focus in de Tweede Kamer zal liggen op drie cruciale speerpunten: klimaat, LHBTIQ+ rechten en jongerenparticipatie. De klimaatcrisis vraagt om ingrijpende maatregelen om een leefbare planeet voor huidige en toekomstige generaties te kunnen garanderen. Verder valt er op het gebied van LHBTIQ+ rechten nog een hoop te winnen in Nederland. Zo zijn de mogelijkheden voor draagmoederschap op dit moment nauwelijks geregeld waardoor het voor veel mensen erg moeilijk is om aan kinderen te beginnen. Tevens is het van groot belang dat meeroudergezinnen juridisch worden erkend, zodat alle ouders gelijkwaardig beslissingen kunnen nemen.

Tot slot wil ik mij inzetten voor jongerenparticipatie, omdat de stem van jongeren nu onvoldoende klinkt in de Tweede Kamer. Zo moeten jongerenorganisaties standaard aan tafel zitten bij onderwerpen die hen aangaan en moet de kiesgerechtigde leeftijd verlaagd worden naar 16 jaar.

Samen zetten we stappen naar een inclusieve en duurzame toekomst, waarin iedereen is vertegenwoordigd!

Steun Bart en Volt in de campagne

Met jouw donatie voeren we campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in november.

Updates van onze mensen?

Onze mensen schrijven regelmatig mee aan onze nieuwsbrief. Word lid om hem te ontvangen, of abonneer je hier.

Inschrijven